Archidiecezja Łódzka
Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży
17:01 | 28.07.2017

Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej

  • Delegat Biskupa ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej

ks. prał. Tadeusz Weber
ul. ks. I. Skorupki 1
90-458 Łódź,
tel. +48 42 66 48 725 lub +48 42 66 48 728
e-mial: ochronadzieci@archidiecezja.lodz.pl


  • Duszpasterz Ofiar Wykorzystania Seksualnego i Ich Rodzin

ks. dr kan. Grzegorz Korczak
Ośrodek Pomocy Duchowej
ul. Łąkowa 42
90-554 Łódź
tel. 42 630-98-17; 691-399-455
e-mail: kontakt@pomocduchowa.org


  • Pomoc prawna

ks. dr prał. Zbigniew Tracz
ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź
tel. +48 42 66 48 730 lub +48 42 66 48 728
email: kanclerz@archidiecezja.lodz.pl


  • Pomoc psychologiczna

Ośrodek Pomocy Duchowej
ul. Łąkowa 42, 90-554 Łódź
tel. +48 42 630 98 17; 691 399 455.
e-mail: kontakt@pomocduchowa.org

Dom Miłosierdzia – Łódź
ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź
tel. +48 42 288 11 53
e-mail: terapeuta@odnowa.jezuici.pl


  • Pomoc duszpasterska

ks. dr kan. Grzegorz Korczak
Ośrodek Pomocy Duchowej
ul. Łąkowa 42, 90-554 Łódź
tel.: +48 42 630 98 17; 691 399 455
e-mail: kontakt@pomocduchowa.org


  • Kurator osób duchownych podejrzanych, oskarżonych, skazanych lub uniewinnionych za przestępstwo wykorzystania seksualnego nieletnich poniżej osiemnastego roku życia lub niepełnosprawnych 

ks. kan. Krzysztof Florczak
pl. 500-lecia 7, 95-030 Rzgów
tel. 042 214 10 04


Dokumenty dotyczące ochrony dzieci i młodzieży:

Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia.

PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce.

Zasady ochrony małoletnich i niepełnosprawnych w praktyce wychowawczo duszpasterskiej Archidiecezji Łódzkiej