Archidiecezja Łódzka
Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży
17:01 | 28.07.2017

Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej

Delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną

ks. prał. Tadeusz Weber
90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1,
telefon: 42 66 48 732, wtorek i środa od 9.00 – 13.00


Duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym pomaga duchowo / duszpastersko ofiarom i ich rodzinom, gdy takiej pomocy sobie życzą

ks. dr kan. Grzegorz Korczak
Ośrodek Pomocy Duchowej – 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 42
tel.: 42 630-98-17; 691-399-455
telefony są odbierane tylko w godzinach dyżurów:
poniedziałek: 9.00-12.00; 18.00-21.00
środa i piątek: 18.00-21.00
e-mail: kontakt@pomocduchowa.org


Dokumenty dotyczące ochrony dzieci i młodzieży:

WYTYCZNE Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia:
http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/07/KEP_wytyczne_z_aneksami.NOWELIZACJA.2017-1.pdf

PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce:
http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/07/Prewencja-nadużyć-seksualnych-wobec-dzieci-i-młodzieży-i-osób-niepełnosprawnych-w-pracy-duszpasterskiej-i-wychowawczej-Kościoła-w-Polsce-1.pdf