Archidiecezja Łódzka
Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży
17:01 | 28.07.2017

Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej

 • Delegat Biskupa ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej

mgr Joanna Malinowska – psycholog, psychoterapeuta
kontakt pod nr. tel. 887-667-880 ( w razie nieodebrania telefonu, psycholog oddzwoni)

ks. prał. Tadeusz Weber
ul. ks. I. Skorupki 1
90-458 Łódź,
tel. +48 42 66 48 725 lub +48 42 66 48 728
e-mial: ochronadzieci@archidiecezja.lodz.pl


 • Duszpasterz Ofiar Wykorzystania Seksualnego i Ich Rodzin

ks. dr Tomasz Liszewski
Olsza 33
95 – 063 Rogów
tel. kom. 887 788 125
e-mail: duszpasterzofiar@archidiecezja.lodz.pl


 • Pomoc prawna

ks. dr prał. Zbigniew Tracz
ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź
tel. +48 42 66 48 730 lub +48 42 66 48 728
email: kanclerz@archidiecezja.lodz.pl


 • Pomoc psychologiczna

Ośrodek Pomocy Duchowej
ul. Łąkowa 42, 90-554 Łódź
tel. +48 42 630 98 17; 691 399 455.
e-mail: kontakt@pomocduchowa.org

Dom Miłosierdzia – Łódź
ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź
tel. +48 42 288 11 53
e-mail: terapeuta@odnowa.jezuici.pl


 • Pomoc duszpasterska

ks. dr Tomasz Liszewski
Olsza 33
95 – 063 Rogów
tel. kom. 887 788 125
e-mail: duszpasterzofiar@archidiecezja.lodz.pl


 • Kurator osób duchownych podejrzanych, oskarżonych, skazanych lub uniewinnionych za przestępstwo wykorzystania seksualnego nieletnich poniżej osiemnastego roku życia lub niepełnosprawnych 

ks. kan. Krzysztof Florczak
pl. 500-lecia 7, 95-030 Rzgów
tel. 042 214 10 04


Dokumenty dotyczące ochrony dzieci i młodzieży:

Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia.

PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce.

Zasady ochrony małoletnich i niepełnosprawnych w praktyce wychowawczo duszpasterskiej Archidiecezji Łódzkiej 


ZOBACZ TAKŻE: 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.