Autor: KAI
Wyświetleń: 353
Finaliści Konkursu Aktywna Parafia 2023 – Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi
Udostępnij

Do drugiego etapu konkursu Aktywna Parafia 2023 zakwalifikowało się 8 parafii. Wspólnoty te wyróżniają się na takich polach jak: pomoc bliźniemu w potrzebie, działalność charytatywna, działalność wspólnot, inicjatywy ewangelizacyjne, życie liturgiczne, sport, wspólne wyjazdy, edukacja zdrowotna. Finaliści spotkają się 3 czerwca w Warszawie – na festynie zaprezentują siebie i lokalne specjały kulinarne, a następnie zmierzą się w zawodach sprawnościowych.

W gronie finalistów znalazła się parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi.

Pomoc bliźniemu w potrzebie i działalność charytatywna

Parafia znajduje się na granicy dwu dzielnic Łodzi: Śródmieście i Widzew (Stary Widzew). Na tym terenie zdecydowanie przeważa stara zabudowa, z wieloma pustostanami, w większości zamieszkana przez ludzi starszych i samotnych. 35 rodzin na terenie parafii, będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej, jest pod stałą opieką parafii. Stałą formą pomocy dla tych ludzi są paczki żywnościowe (także innych artykułów pierwszej potrzeby), przygotowywane przede wszystkim przed świętami ( i nie tylko) w ramach różnych akcji np. „Tytka charytatywna – wyciągnij dłoń do ubogiego”, „Skarbonka wielkopostna” czy „Drzewko serc”, głównie dla biednych dzieci, wskazanych przez nauczycieli i katechetów. W bieżącym roku zwrócono z datkami 40 skarbonek. Przygotowano 45 paczek, które wypełniono produktami ofiarowanymi przez wiernych i sponsorów oraz zakupionymi za datki wrzucone przez wiernych do puszki przy figurze św. Antoniego.

W miarę możliwości parafia niesie także pomoc chorym i niepełnosprawnym, szczególnie samotnym w wieku 80 i 90 plus. W tym roku np. taką pomoc otrzymała samotna seniorka (90+), dla której, po operacji złamanej kości udowej, potrzebne było specjalistyczne łóżko. Obecnie osobę tę często odwiedzają osoby z koła różańcowego, zapewniając jej także opiekę w drodze do i z kościoła. Osoby z różnych wspólnot parafialnych odwiedzają seniorów dla zapewnienia łączności z parafią, a na ich prośbę ustalają czas przyjścia Kapłanów z Komunią św., niekoniecznie tylko w pierwsze piątki miesiąca.

Trafioną formą pomocy dla bardzo potrzebujących, w tym bezdomnych, jest społeczna lodówka, usytuowana przy plebanii. Zapotrzebowanie na żywność jest bardzo duże, dlatego wielu parafian dzieli się nią, przynosząc do lodówki, skąd bardzo szybko jest zabierana.

W Wielki Czwartek, zgodnie z kilkuletnią tradycją, parafia zakupuje siedem 5-kilogramowych chlebów. W formie kromek zostają pobłogosławione przez Kapłana na zakończenie Liturgii, by jej uczestnicy mogli zabrać i przekazać jako symbol łączności wspólnoty parafialnej z nieobecnymi w kościele członkami rodziny, sąsiadami i tymi, którzy z różnych powodów nie mogą przystępować do Komunii św..
W Wielką Sobotę z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych Księża święcą pokarmy w wyznaczonych miejscach czterech osiedli, najbardziej oddalonych od kościoła i niemających dobrego z nim połączenia komunikacyjnego.
Dla wszystkich uczestników Rezurekcji, w tym dla osób samotnych, parafia organizuje śniadania wielkanocne (żurek/barszcz, jajko, pieczywo, kiełbaska i – przyniesione przez parafian – ciasto). I tak w poranek wielkanocny, 8 kwietnia 2023 roku, świąteczne śniadanie po Rezurekcji zgromadziło przy wspólnym stole ok. 300 osób.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (16 kwietnia) odbyła się tradycyjnie zabawa po Mszy św. dla dzieci „Poszukiwanie czekoladowych jajeczek i zajączków”.
Podczas parafialnych pikników (np. z okazji odpustu parafialnego, na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego, Święta Pszczoły i in.) z poczęstunku na placu przykościelnym chętnie i licznie korzystają także bezdomni. .

Wspólnoty parafialne

W parafii działa łącznie 30 wspólnot, niektóre o zasięgu archidiecezjalnym, wśród „najmłodszych” są dwie, które powstały w bieżącym roku.

 • Parafialna Rada Duszpasterska
 • Parafialna Rada Ekonomiczna
 • Wspólnota Caritas
 • Ministranci i Lektorzy
 • Żywa Róża – 6 kół różańcowych
 • Schola parafialna
 • Rycerze Kolumba
 • Lektorzy i Lektorki
 • Krąg Biblijny
 • Grupa Słowo Pana
 • Grupa Synodalna
 • Grupa św. Marty
 • Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.
 • Asysta parafialna
 • Wspólnota Rodzin „Arka”
 • Wspólnota Młodych Małżeństw
 • Wspólnota Domowego Kościoła
 • Wspólnota Augustiańska
 • Duszpasterstwo Głuchych i Niedosłyszących
 • Duszpasterstwo Niepełnosprawni Sprawni
 • Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Intelektualnie – SILOE
 • Duszpasterstwo Pszczelarzy Archidiecezji Łódzkiej (AŁ)
 • Duszpasterstwo Kobiet AŁ
 • Duszpasterstwo Suicydologiczne AŁ
 • Klub Sportowy „Columbus”
 • Wspólnota AA
 • Wspólnota Augustiańska
 • Wspólnota Suicydalna
 • Wolontariat Domowy
 • Świecki Zakon Rycerzy św. Jerzego
 • Margaretki
 • Wspólnota EBER-EZER

W dolnym kościele istnieje biblioteka parafialna. Kronikę parafii (zapoczątkowaną w 1951 r.) od 11 lat prowadzi członkini Żywej Róży.

Oto informacje o kilku wspólnotach:

Zespół Caritas
To zespół realizujący bardzo zadania w zakresie przede wszystkim pomocy materialnej dla rodzin pozostających w potrzebie. Jest takich rodzin ok. 40. To członkowie parafialnej Caritas zabiegają o środki na wspomniane wsparcie (p. a), przygotowują paczki, zajmują się ich rozdzielaniem, a także dostarczaniem osobom niewychodzącym z domów.

Ministranci i Lektorzy
Ogólna liczba ministrantów: 39
W tym starszych – lektorów: 12
W okresie przygotowawczym: 9
Wśród ministrantów jest 12 lektorów, którzy odbyli szkolenie lektorskie.
Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki wyróżnił 10 ministrantów za wieloletnią posługę przy ołtarzu.

Schola parafialna
Zespół 15-osobowy pod kierunkiem Pani Organistki tworzą osoby w różnym wieku. Śpiewem i grą na różnych instrumentach (trąbka, flety, skrzypce, organy i kocioł) zapewniają oprawę Mszy św. o g.11.30 w każdą niedzielę i święto, a także różnych uroczystości parafialnych. Schola występuje też poza parafią np. 15 stycznia br. podczas spotkania ekumenicznego w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w zborze Chrześcijan Baptystów, zdobywając wielkie uznanie. Uczestniczyła w warsztatach tematycznych dla zespołów kościelnych. Urządza krótkie koncerty w parafii i systematycznie organizuje spotkania integracyjne razem z ministrantami w parafialnej kawiarence.

Rycerze Kolumba Rada nr 15 279
Zawsze gotowi do pomocy w pracach wymagających męskiej siły fizycznej, jak malowanie, budowa szopki czy konstrukcji Grobu Pańskiego oraz innych dużych dekoracji wnętrza świątyni – ostatnio przed Triduum Paschalnym w kwietniu 2023 r. Jeden z Rycerzy od kilku lat opiekuje się zielenią wokół kościoła, a jeszcze inny odśnieżaniem. To są działania społeczne.

Krąg biblijny
Odbywa spotkania w każdy wtorek, by czytać i rozważać fragmenty Pisma Świętego przewidziane na najbliższą niedzielę czy święto. Niektóre spośród tych osób są lektorami.

Grupa św. Marty
Od czasu covidu parafia nie ma kościelnego w wymiarze pełnoetatowym. Dla zorganizowania prac porządkowych ks. Damian Czerwiński zorganizował stały 10-osobowy zespół, nazwany Grupą św. Marty, który regularnie sprząta świątynie na obu poziomach: dolnym i górnym. Do pracy włączają się sporadycznie inne osoby.

Grupa Słowo Pana
Podobnie jak Krąg Biblijny zajmuje się rozważaniem fragmentów Pisma Świętego, a także zapewnia oprawę wokalno-muzyczną (gitara) Mszy św. pierwszopiątkowej o g. 18.00., a w każdy piątek po Mszy św. odbywa spotkanie formacyjne.

Lektorki i Lektorzy
Obok Lektorów-Ministrantów powstała grupa lektorska, głównie spośród członków Żywej Róży, która po warsztatach pod kierunkiem aktorki w kwietniu 2023 r. angażuje się do czytania tekstów biblijnych podczas Mszy św. głównie w dni powszednie.

Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii
Arcybiskup Archidiecezji Łódzkiej udzielił czterem mężczyznom pozwolenia na udzielanie Komunii św. w sytuacji, gdy w kościele jest duża liczba wiernych, w razie potrzeby zanoszą Komunię św. chorym w ich domach. Dwóch z nich – znających język migowy – posługuje w duszpasterstwie niesłyszących.

Żywa Róża
Tworzy ją sześć kół różańcowych (120 osób). Szóste koło różańcowe powstało na początku br. roku z postanowieniem modlitwy za swoje dzieci i młodzież oraz z rodzin całej parafii. Członkowie Żywej Róży angażują się niemal we wszystkie prace dla parafii. Są widoczni podczas procesji, organizowania i odbywania adoracji, w dyżurach przy szopce w oktawie Bożego Narodzenia, w opiece nad chorymi, wspomagają swoją pracą inne grupy. Grono kilku pań troszczy się o ukwiecenie otoczenia dwu figur Matki Bożej na terenie przykościelnym, inna grupa podobną troską otacza zabytkowy krzyż, usytuowany na wschodniej granicy parafii. Koła Różańcowe organizują comiesięczne spotkania formacyjne po nabożeństwie Pierwszej Soboty Miesiąca.

Duszpasterstwo Głuchych i Niedosłyszących
Wpisane do KRS od 2014 r. Celem jest wszechstronna pomoc i ochrona osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dobra najmłodszych i najbardziej bezbronnych członków tej grupy. Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, załatwianie różnych spraw i potrzeb życiowych, m.in. wyjazdy wakacyjne dzieci, paczki żywnościowe, np. już w br. z okazji Wielkanocy obdarowano paczkami 600 dzieci.

Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Łódzkiej
Gromadzi kobiety na Eucharystii w kościele w każdy trzeci wtorek miesiąca o g. 18.00. Ostatni cykl spotkań nosi tytuł „Spotkania ze Świętymi” (przed relikwiami wystawionymi w kościele). Przed Mszą św. konferencja na temat Świętego, a na zakończenie – błogosławieństwo relikwiami i możliwość indywidualnej modlitwy oraz nabycia książek i innych pamiątek. Ostatnie spotkanie było wspólną modlitwą za wstawiennictwem św. Peregryna – patrona chorych onkologicznie.

Wspólnota Rodzin „Arka”
Grupa 20 małżeństw, które rozważają Słowo Boże i dokumenty Kościoła. Programem grupy jest realizacja przykazania miłości w rodzinach i starania o międzypokoleniowy przekaz wiary. Grupa włącza się w prace organizacyjne takich wydarzeń jak pikniki, loterie, rozprowadzanie opłatków, świec Caritasu, palemek i in. w parafialnym kiosku.

Wspólnota Młodych Małżeństw
Jedna z młodszych grup w parafii. Skupia 30 par małżeńskich, które spotykają się systematycznie w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 10.00 w dolnym kościele na Mszy św. Przychodzą ze swoimi małymi dziećmi, a w drugiej części spotkania przechodzą na wspólną agapę do parafialnej kawiarenki, by przy okazji dzielić się własnymi doświadczeniami, radościami i troskami.

Klub sportowy „Columbus”
Skupia mężczyzn, którzy realizując hasło „W zdrowym ciele – zdrowy duch” w każdy wtorek i czwartek ok. 19.30 spotykają się w sali dolnego kościoła na rozgrywkach tenisa stołowego. Biorą udział w rozgrywkach ligowych, zdobywając puchary. 9 maja br. rozegrali mecz ligowy z drużyną z Łyszkowic.

Do młodszych grup należą: Duszpasterstwo Suicydologiczne oraz Grupa EBEN-EZER, które wypracowują model swojej pracy pod kierunkiem Kapłanów- Opiekunów.

Duszpasterstwo Siucydologiczne
Niesie pomoc osobom po próbach samobójczych, z myślami samobójczymi i rodzinami tych osób, a więc – przede wszystkim pomoc duchową i psychologiczną.

Wspólnota EBEN-EZER
Ekumeniczna wspólnota założona przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3, znajdującym się na terenie parafii. Członkami wspólnoty są katolicy i ewangelicy-augsburscy. Celem grupy jest modlitwa codzienna wg praktyk swojego Kościoła za dzieci, młodzież i pracowników Ośrodka. W tej samej intencji wspólnota spotyka się w kościele parafialnym na ekumenicznych nieszporach, a po nich uczestniczy w spotkaniu integracyjno-formacyjnym.

Inicjatywy ewangelizacyjne

W uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia br.) parafialny Marsz Trzech Króli, miał charakter swoistych jasełek z pokłonem żywej rodzinie w szopce; w rolę Świętej Rodziny z Nazaretu wcieliło się małżeństwo ze swoim synkiem, inne niż podczas Pasterki. Po marszu rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy strój króla i królowej. Głównymi nagrodami były 3 puchary, a słodycze dla wszystkich uczestników.

Podobny konkurs na najpiękniejszą palmę odbył się w Palmową Niedzielę (2 kwietnia br.) Te konkursy to wieloletnia tradycja parafialna.

W okresie Wielkiego Postu (również w tym roku) odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Starego Widzewa czyli po terenie tej i sąsiedniej parafii salezjańskiej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Początek i zakończenie Drogi Krzyżowej odbywają się naprzemiennie w obu parafiach; w tym roku 10 marca rozpoczęła się w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Udostępnij