Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 504
Święty Wawrzyniec – diakon i męczennik – patron diakonów Kościoła
Udostępnij

10 sierpnia w kalendarzu liturgicznym obchodzimy święto św. Wawrzyńca – diakona i męczennika, który patronuje wszystkim, którzy obierają w Kościele drogę diakonatu - powołania do służby i głoszenia Słowa Bożego. Diakonat w Kościele do stopień na drodze kapłaństwa, ale także posługa stała – tzw. diakonat stały.

- Diakoni byli pierwszymi w Kościele Rzymskim – kardynałami. Siedmiu diakonów Rzymskiego Kościoła, to było pierwszych siedmiu kardynałów. – tłumaczy abp G. Ryś. - Biskupi zostali kardynałami na końcu. Najpierw byli diakoni, potem byli prezbiterzy, a na końcu siedmiu biskupów diecezji, które sąsiadowały z Rzymem. Tak powstało kolegium kardynalskie, które pierwotnie liczyło 21 kardynałów, ale w tym gronie pierwszymi byli diakoni.- tłumaczy hierarcha.

W tym roku – dokładnie 28 maja - w katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi metropolita łódzki wyświęcił 16 mężczyzn na diakonów stałych, którzy po przeszło 3,5 letnim przygotowaniu teologiczno – pastoralnym, otrzymaniu zgodny od swoich współmałżonek, uroczyście wyrazili pragnienie służenia Kościołowi głosząc Słowo Boże, włączając się w posługę sakramentalną i charytatywną oraz pragnąc prowadzić życie według stylu przyjętego dla diakonów Kościoła.

Święcenia diakonatu – do posługi stałej – były pierwszymi takimi święceniami w 100-letniej historii Diecezji Łódzkiej i jak zapewnia arcybiskup metropolita łódzki w wywiadzie o diakonacie stałym – nie będą to ostatnie święcenia, gdyż rozpoczął się już nabór na kolejny 3,5-letni kurs przygotowawczy dla mężczyzn, którzy chcieliby podjąć się  tego typu posługi w Kościele łódzkim.

Podczas kwietniowej -  jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu z okazji 100-lecia istnienia Diecezji Łódzkie, pielgrzymi odwiedzili bazylikę św. Wawrzyńca, gdzie modlili się przy relikwiach diakona męczennika za wszystkich diakonów Kościoła Łódzkiego oraz przygotowujących się do diakonatu.

Jak tłumaczył abp G. Ryś w bazylice św. Wawrzyńca – za konfesją wzniesioną nad grobem świętego Diakona znajduje się taka – dość przejmująca płyta marmurowa, na której ułożona była krata – rodzaj grilla –  gdyż Wawrzyńca męczono paląc go na kracie. Krata jest w innym rzymskim kościele, ale na tę płytę spływał pot i krew z Wawrzyńca. To jedna z najbardziej przejmujących relikwii  jakie znajdują się w Rzymie. Płyta jest świadkiem męczeństwa św. Wawrzyńca.  – zauważył hierarcha.

Każdy z diakonów może sprawować wiele funkcji w Kościele. Może udzielać sakramentu Chrztu Świętego, błogosławić związki małżeńskie i jest zwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Może odprawiać pogrzeb, błogosławić wiernych, poświęcać przedmioty kultu religijnego i głosić kazania. Każdy diakon może – na wzór pierwszych diakonów – włączać się czynnie w posługę charytatywną w Kościele – w swojej parafii, ale także w całym Kościele diecezjalnym.

Wyświęceni diakoni stali, którym patronuje św. Wawrzyniec w Archidiecezji Łódzkie posługują w parafiach p.w: Zwiastowania Pańskiego w Rąbieniu, św. Faustyny w Łodzi, św. Maksymiliana w Pabianicach, Miłosierdzia Bożego w Piotrkowie Tryb., Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, Wniebowzięcia NMP i św. Barbary w Skoszewach, Matki Boskiej Anielskiej w Łodzi, N.M.P. Nieustającej Pomocy w Bełchatowie, Wszystkich Świętych w Bełdowie, św. Łukasza Ewangelisty i św. Floriana w Łodzi, św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Mileszkach, św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Maz.

Mężczyzna pragnący rozpocząć formację powinien podjąć następujące działanie: Zgłosić się do dyrektora Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Łódzkiej na rozmowę, której celem jest sprawdzenie, czy spełniane są warunki wymagane do rozpoczęcia formacji i nie występują nieprawidłowości do święceń. Zwrócić się z pisemną prośbą do Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego o dopuszczenie do formacji dołączając życiorys uwzględniający zdobytą formację i zaangażowanie w życie Kościoła. Kandydat żonaty, uzyskuje pisemną zgodę małżonki na podjęcie formacji. Uzyskuje pisemną opinię własnego proboszcza o zdatności do podjęcia formacji. Udaje się wraz z własnym proboszczem na rozmowę z Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim.

O dopuszczeniu do formacji aspirant zostanie poinformowany oddzielnym pismem. Więcej informacji na temat diakonatu stałego można uzyskać u Dyrektora Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Łódzkiej - ks. prałata dr. Zbigniewa Tracza - Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 1 - w dni powszednie w godzinach: 10.00- 13.00.


zobacz także:

Udostępnij