Bp Damian Bryl o posłudze Ojców Duchownych – wywiad
09:00 | 30.08.2019 | Wyświetleń: 899 | Autor: ks. Paweł Kłys

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi trwa ogólnopolski zjazd Ojców Duchownych diecezjalnych i zakonnych. Jednym z prelegentów zaproszonych do Łodzi, był ksiądz biskup Damian Bryl – biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej , przewodniczący Zespołu KEP ds. przygotowania nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce oraz opiekun sekcji Ojców Duchownych w Konferencji Episkopatu Polski.

zobacz także: Abp Ryś: ojcem i matką jest się nie na chwilę, ale na zawsze! – Ogólnopolski Zjazd Ojców Duchownych w Łodzi

W wywiadzie udzielonym portalowi Archidiecezja Łódzka ksiądz biskup Bryl opowiada: kim jest Ojciec Duchowny? Kto może nim zostać? Jakie wyzwania stoją przed Ojcami Duchownymi? Czy instytucja Ojca Duchownego zarezerwowana jest tylko dla przygotowujących się do kapłaństwa, czy jest dla wszystkich?

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.