„63 Dni Chwały” | 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
14:06 | 01.08.2019 | Wyświetleń: 1248 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Byli jak kamienie rzucane na szaniec i z tych ludzkich serc, ludzkich ciał, ludzkiej krwi były budowane szańce wolności dla umęczonej stolicy. Byli jak kamienie rzucane na szaniec, drogocenne perły, którymi nabywana była wolność i niepodległość Ojczyzny. Są w życiu sprawy, wartości, ideały, za które warto, a niekiedy trzeba życie dać”- mówił w Archikatedrze Łódzkiej Ksiądz Prałat Ireneusz Kulesza, który przewodniczył Mszy Św. w 75. Rocznicę Powstania Warszawskiego.

W samo południe w Archikatedrze Łódzkiej wierni Archidiecezji zgromadzili się na Eucharystii sprawowanej w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. Msza św. rozpoczęła się od odśpiewania modlitwy obozowej, która stała się hymnem Armii Krajowej: „O Panie, któryś jest na niebie”

O, Panie , któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń !
Wołamy z cudzych stron do Ciebie
O polski dach i polską broń.

O, Boże, skrusz ten miecz,
Co siekł nasz Kraj,
Do wolnej Polski nam
Powrócić daj !
By stał się twierdzą nowej siły
Nasz Dom, nasz Dom.

„Pragniemy w dniu dzisiejszym obchodząc 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w szczególny sposób zawierzyć Bogu miłość i ofiarę cierpienia tylu naszych braci i sióstr, którzy dla wolności Ojczyzny złożyli swoje życie i przelali swoją krew. To było wielkie wezwanie ku wolności, wielkie wołanie o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą”- mówił we wstępie Ksiądz Prałat Ireneusz Kulesza, proboszcz parafii Archikatedralnej, który przewodniczył Mszy Św.

W swojej homilii Ksiądz Prałat podkreślał, że „czcząc dziś 75. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, pragniemy przeżywać wspomnienie tamtych chwil jako pochylenie nad bohaterstwem i wolnością, nad odwagą i miłością do Ojczyzny, nad niespotykaną daniną krwi żołnierzy, powstańców, harcerzy, kobiet i dzieci w ustach, których była modlitwa: Polsko, umieram dla Ciebie! Bo ginęli za Polskę. Nie myśleli wówczas o wielkiej polityce. Walczyli, bo mieli już dosyć poniżania i tortur, bo przecież Polacy to naród dumny. I wówczas 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 ten Naród pokazał co oznacza powstać z kolan. Warszawa walczy. Warszawa jest wolna.”

Po Mszy Św. zostały złożone kwiaty i znicze przy grobie Księdza Tadeusza Burzyńskiego, łódzkiego kapłana, który zginął w pierwszych godzinach Powstania Warszawskiego. Wierni pomodlili się także przy jego grobie za Ojczyznę.  

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.