Archidiecezja Łódzka
Już w sobotę Kościół Łódzki będzie miał 9 nowych kapłanów!
08:00 | 23.05.2019 | Wyświetleń: 4718 | Autor: ks. Paweł Kłys

W sobotę 25 maja w łódzkiej bazylice archikatedralnej o godz. 10:00 dziewięciu diakonów Kościoła Łódzkiego przyjmie z rąk księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia Święcenia Kapłańskie. W tych dniach księża diakoni przezywają swoje rekolekcje – otoczmy ich naszymi modlitwami, by duchowo dobrze przygotowali się do pełnienia służby w Kościele.

Poniżej publikujemy sylwetki przyszłych kapłanów:

dn Kardynia Michał – parafia pw. NMP Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim

dn Matuszewski Adrian – parafia pw. św. Faustyny w Łasku

dn Siuta Kamil – parafia pw. św. Kazimierza i św. Barbary w Pożdżenicach

dn Skowron Paweł – parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Łasku-Kolumnie

dn Skrzydłowski Marcin – parafia pw. św. Maksymiliana w Pabianicach

dn Szurek Tomasz – parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Łodzi

dn Zimnowłocki Adrian – parafia pw. św. Floriana w Uniejowie, diec. włocławska

dn Gregorczyk Kamil  – parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Justynowie

dn Kaczmarek Łukasz  – parafia pw. MB Jasnogórskiej w Łodzi


Zobacz także: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.