27.02.2020
Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętej Trójcy w Gałkówku Dużym
Proboszcz: ks. kan. Sławomir Ochocki
Wikariusz: ks. Mateusz Jaroszyński
Telefon: 44 714-15-03

Adres: Dzieci Polskich 32 , 95-041 Gałków Duży (pow. Łódź Wschód)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 17 XI 1636 r. (abp gnieźnieński Jan Wężyk)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół drewniany, wystawiony przed 1616 r., rozebrany w 1633 r. Kościół drewniany, wystawiony na miejscu poprzedniego, przetrwał do 1873 r. Początkowo był kościołem filialnym parafii Brzeziny, a potem parafialnym. Obecny kościół wybudowany w latach 1873–1879. Poświęcenia dokonał w 1881 r. dziekan brzeziński ks. Józef Kisielewski. Jest to kościół murowany o uproszczonych formach neoromańskich.
Wyposażenie kościoła:
Zabytki sztuki stanowiące własność parafii: tryptyk z Chrystusem na Krzyżu, Matką Bożą i św. Janem w polu środkowym, na skrzydłach św. Andrzej, św. Barbara, św. Jadwiga i św. Stanisław Biskup. Tryptyk ten pochodzi z pierwszej poł. XVII w.; krzyż barokowy z poł. XVIII w.; krzyż z XVII w.; monstrancja wieżyczkowa z XVIII w.; krzyż z XVII w.; monstrancja wieżyczkowa z pocz. XVII w.; kielich z 1616 r. Organy, dzwony, Droga Krzyżowa.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Borowo – 2–6 km, Gałków Duży, wieś kościelna, Gałków Mały – 3, Gałków Parcela – 1,2, Gałkówek Kolonia 2–5

Dni powszednie

17:00 /tylko w miesiącach X-III/, 18:00 /tylko w miesiącach IV-IX/

Soboty

17:00 /tylko w miesiącach X-III/, 18:00 /tylko w miesiącach IV-IX/

Niedziele i święta

08:00, 09:30, 11:30, 17:00 /tylko w miesiącach X-III/, 18:00 /tylko w miesiącach IV-IX/.
W lipcu i sierpniu: 09:00, 11:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3000
ODPUST: w niedzielę Trójcy Świętej
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed uroczystością Trójcy Świętej
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Ireneusz Pękalski)
CMENTARZ GRZEBALNY: 1,5 ha (400 m)
PLEBANIA: W latach 2003–2005 zbudowano nowy dom parafialny z mieszkaniami dla księży. Ogrzewanie olejowe, kanalizacja i inne potrzebne do funkcjonowania urządzenia. Poprzednia plebania z 1879 r. niezamieszkała ze względu na fatalny stan techniczny.
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Kółka Różańcowe – 4, Rodzina Różańcowa, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Koło Inteligencji Katolickiej, asysta, ministranci, Rada Parafialna
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Antoni Machnikowski 1916–1926
ks. Antoni Trzciński 1945–1971
ks. Emil Gielec 1926–1929
ks. Bolesław Kopytek 1971–1986
ks. Józef Kacprzak 1929–1920
ks. Józef Dąbrowski 1986–1988
ks. Józef Egert 1930–1939
ks. Czesław Pytlos 1988–2002
ks. Jan Ostrowski 1940–1945
ks. Sławomir Ochocki 2002–
ks. Bolesław Kalinowski 1945
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Kazimierz Gawroński, wyśw. 1975
ks. Józef Janiec, wyśw. 1986
ks. Henryk Pierzyński, wyśw. 1978 (arch. warszawska)
ks. Krzysztof Janiec, wyśw. 1986
ks. Andrzej Pierzyński, wyśw. 1984
ks. Andrzej Ścieszko, wyśw. 1986
ks. Tomasz Bartczak, wyśw. 1995
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Elżbieta [Miriam] Ścieszko, nazaretanka
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1695–2006, małżeństw 1696–2006,
zmarłych 1714–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Sławomir Ochocki, mian. 6 VIII 2002 tel. 44 714-15-03
Wikariusz: ks. Mateusz Jaroszyński, mian. 30 VIII 2019

 

czynna wt, czw, sb 15:00-17:00