Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Jana Chrzciciela i Świętej Doroty w Dobrej
Proboszcz: ks. Marek Gregorczyk
Wikariusz:
Telefon: 42 719-87-70

Adres: Dobra, ul. Starowiejska 17, 95-010 Stryków Dobra
E-mail: dobra@archidiecezja.lodz.pl

http://www.archidiecezja.lodz.pl/~dobra
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia

Rys Historyczny

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Doroty znajduje się na początku wsi Dobra, ok. 500 m od przystanku PKS. Obecny murowany kościół stoi na miejscu dawnego drewnianego, krytego gontem, ufundowanego przez rodzinę Dobrskich w XVI w. Kościół posiadał trzy ołtarze: wielki – Ukrzyżowanego Zbawiciela oraz dwa boczne – św. Doroty i św. Izydora. W końcu XIX wieku ks. proboszcz Cyprian Umiński rozpoczął przebudowę drewnianego kościoła na kościół murowany. Wzniósł fronton i rozpoczął budowę ścian bocznych. Jego następca ks. Paweł Skolimowski w latach 1904-1905 dobudował dwie boczne kaplice i zakończył przebudowę świątyni. W ten sposób powstał obecnie istniejący kościół jednonawowy o płaskim stropie, długości 30 m i 9 m szerokości. Dach okryto blachą ocynkowaną. Obok świątyni znajduje się dzwonnica.

Od 6. lutego do 21. listopada 1906 roku kościół i plebania znalazły się w posiadaniu mariawitów, ponieważ ówczesny proboszcz ksiądz Paweł Skolimowski odszedł z Kościoła Katolickiego, a wraz z nim część parafian. Dopiero 21. listopada 1906 roku usunięto ich przy pomocy siły zbrojnej. Kiedy wyważono drzwi kościoła okazało się, że został doszczętnie ograbiony. Później udało się odebrać od mariawitów obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który obecnie znajduje się w głównym ołtarzu, a kościół został poświęcony i przywrócony katolikom.

Żadna z wojen nie oszczędziła dobrzyńskiej świątyni. W latach 1917-1918 żołnierze armii niemieckiej zabrali organy, a później dzwony. Dnia 29. września 1941 roku gestapo aresztowało ówczesnego proboszcza ks. Józefa Zawiejskiego i wywiozło do obozu, a kościół zamieniono na magazyn skór i gumy. W 1944 roku świątynia została poświęcona i oddana do kultu Bożego. W latach 1952-1968 za czasów ks. Eugeniusza Kirzewskiego świątynia została zelektryfikowana i pomalowana, założono także ozdobną posadzkę, pancerne tabernakulum i betonowy chór. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej poddano gruntownej restauracji.

W latach 1972-2001, kiedy proboszczem parafii był ks. Sylwester Rylski, kościół zradiofonizowano. Wokół świątyni położono płyty chodnikowe. W roku 1980 założono ogrzewanie elektryczne - piece akumulacyjne. W roku 1984 odmalowano świątynię, odnowiono ołtarze i żyrandole oraz zakonserwowano dach i wieże. W latach 2003-2004 wstawiono nowe okna z witrażami. W 2005 roku założono nowe ogrzewanie elektryczne - promienniki. W 2006 roku świątynia wzbogaciła się o drewnianą rzeźbę przedstawiającą Ojca Świętego Jana Pawła II – dar rodziny Śmigielskich z Dobieszkowa.

Kościół, posiada 5 ołtarzy. W głównym ołtarzu znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – pochodzący z 1525 r. dar Jana i Doroty Dobrskich. W bocznych ołtarzach umieszczono obrazy św. Jana Chrzciciela i św. Doroty ufundowane przez dziedzica Dobieszkowa W. Dąbrowskiego oraz figury świętych: Augustyna, Stanisława biskupa, Dominika i Marii Magdaleny. Ołtarze w bocznych kaplicach ozdobione są obrazami św. Rozalii oraz Jezusa Miłosiernego.

Ulice należące do Parafii

ŁÓDŹ
Ulice: Aksamitna, Balsamowa, Bittdorfa, Brylantowa, Bursztynowa, Bzury, Gadomskiego, Jana i Cecylii, Korczyńskiego, Łodzianka, Łukaszewska, Moskule, Moskuliki, Nad Niemnem, Okólna (od nru 1 do nru 100), Orzelskiej, Sawickiego, Strykowska (od nru 100 do końca), Turkusowa.
DOBRA
Ulice: Dworzaczka, Kosynierów, Ogrodowa, Orzechowa, Skowronków, Starowiejska, Witanówek, Wodna.
DOBRA NOWINY
Ulice: Jeziorańskiego, Jurgensa, ks. Brzóski, Langiewicza, Piotrowiczowej, Traugutta.
WSIE: Dobieszków, Dobra Nowiny, Imielnik Stary, Kiełmina, Klęk, Leonardów, Ługi, Michałówek, Orzechówek, Zelgoszcz.

Dni powszednie

08:00 (wtorek, sobota)
16:00 (poniedziałek, środa, czwartek i piątek)

W okresie kolędy od 4.01do 2.02.:

08.00 (poniedziałek – sobota)

 

Soboty

08:00 (chyba, że w intencjach podano inaczej)

Niedziele i święta

Niedziele:

08.00, 10.00, 12.00

 

 

Pierwsze wzmianki o kościele w Dobrej z roku 1514, fundowanym przez rodzinę Dobrskich, znajdują się w słowniku Królestwa Polskiego z 1882 r. Parafia w Dobrej erygowana była w połowie XV wieku, gdyż od tego czasu jest wspomniana w aktach Konsystorza Gnieźnieńskiego. O kościele fundacji Dobrskich można mówić na podstawie inwentarza „Fundi instructi” z roku 1852, ale dokument ten zaginął w czasie ostatniej wojny.

Pierwszy kościół był drewniany, jednonawowy, kryty gontem, posiadał trzy ołtarze: wielki – Ukrzyżowanego Zbawiciela i dwa boczne – św. Doroty i św. Izydora. Odpust obchodzono w dzień św. Doroty.

W 1855 roku staraniem ks. proboszcza Karola Jasieńskiego przywrócono i już uroczyście obchodzono odpust św. Jana Chrzciciela, ponieważ kościół w Dobrej erygowano pod opieką i tytułem św. Jana Chrzciciela. Dziedzic Dobieszkowa W. Dąbrowski ufundował obrazy św. Jana i św. Doroty, które obecnie znajdują się w bocznych ołtarzach. W głównym ołtarzu mieści się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej słynący łaskami, ufundowany w 1525 roku przez Jana i Dorotę Dobrskich. Wokół obrazu umieszczono liczne i cenne wota, które jednak zaginęły.

W 1863 roku na terenie parafii miała miejsce jedna z bitew Powstania Styczniowego. 24. lutego na terenie Dobrej stoczono bój z Moskalami, w którym poległo 63 powstańców, natomiast 25. września na terenie pobliskiego Dobieszkowa poległo 20 patriotów. 68 poległych powstańców miejscowa ludność pochowała we wspólnej mogile na cmentarzu w Dobrej. W 1933 roku wzniesiono nad nią pomnik, który stoi do dziś. W końcu XIX wieku ks. Cyprian Umiński rozpoczął przebudowę i rozbudowę drewnianego kościoła na kościół murowany. Jego następca ks. Paweł Skolimowski w latach 1904-1905 zakończył przebudowę świątyni. Od 6. lutego do 21. listopada 1906 roku kościół i plebania znalazły się w posiadaniu mariawitów, ponieważ ówczesny ksiądz proboszcz Paweł Skolimowski odszedł z Kościoła Katolickiego, a z nim część parafian. Dopiero 21 listopada 1906 roku przy pomocy siły zbrojnej usunięto mariawitów i kościół przywrócono katolikom.

Żadna z wojen nie oszczędziła dobrzyńskiej świątyni. Dnia 29. września 1941 roku gestapo aresztowało ks. Józefa Zawiejskiego i wywiozło do obozu, a kościół zamieniono na magazyn skór i gumy. W 1944 roku świątynia została poświęcona i oddana do kultu Bożego.

Obecnie parafia liczy ok. 1860 wiernych. Należą do niej: Dobra, Dobra Nowiny, Dobieszków, Michałówek, Orzechówek, Ługi, Stary Imielnik, Zelgoszcz, Klęk, Leonardów.

Obsada Personalna:
Proboszcz: ks. Marek Gregorczyk, mian. 1 VII 2018 tel. 42 719-87-70

kontakt telefoniczny 607752395 lub w kościele przed i po Mszy Świętej.

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Msze Święte gregoriańskie w styczniu ofiarowane w intencji Józefy Rogóź.

KOLĘDA

początek kolędy pomiędzy 9.00 -10.00

2.01 czwartek - ul. Strykowska numery 180-290

3.01 piątek - ul. Strykowska numery 100-180 i 143-165 oraz ul. Sawickiego

4.01 sobota - ul. Strykowska numery 173-291

7.01 - wtorek - Zelgoszcz "Nowa"

8.01 - środa - Zelgoszcz "Stara"

9.01 - czwartek - Witanówek  i Dobra ul. Wodna (po południu)

10.01 - piątek - od 13.00 Orzechówek i Dobra ul. Orzechowa

11.01 - sobota - Klęk  i Klęk "za drogą"; Józefów i Leonardów

13.01 - poniedziałek - Dobra, ul. Starowiejska

14.01 - wtorek - Łodzianka 1-15; Zaścianek Bohatyrowicza; Sapieżyńska; Łukaszewska

15.01 - środa - Kiełmina i Kiełmina Nowa

16.01 - czwartek - Jana i Cecylii, Bursztynowa, Aksamitna, Balsamowa

17.01 - piątek - Dobra-Nowiny Wieś, po południu - Kosynierów

18.01 - sobota - Moskule

20.01 - poniedziałek - Łodzianka od nr 18 do końca; ul. Bzury

21.01 - wtorek - ul. Okólna;   

od godz. 17.00Dobra Nowiny "Osiedle" ul. Piotrowiczowej

22.01 - środa - Dobieszków 10-28;   

od godz. 17.00Dobra Nowiny "Osiedle" ul. Langiewicza, Brzóski, Traugutta 

23.01 - czwartek - Dobieszków 31-77

24.01 - piątek - Dobieszków 1-9;   

 od godz. 17.00Dobra Nowiny "Osiedle" ul. Jurgensa, Dworzaczka, Jeziorańskiego 

25.01 - sobota - Stary Imielnik

27.01 - poniedziałek - Ługi

28.01 - wtorek - Michałówek; ul. Skowronków

 

Osoby nowo przybyłe do parafii, pominięte lub nieobecne podczas wizyty 'po kolędzie' proszone są o kontakt z Ks. Proboszczem.