Parafia Świętego Antoniego Padewskiego i Świętego Jana Chrzciciela w Łodzi
Proboszcz: o. Krzysztof Świderek OFMConv
Wikariusz: o. Mariusz Książek OFMConv
Telefon: 42 659-02-02

Adres: Okólna 185 , 91-520 Łódź-Łagiewniki
E-mail: lagiewniki@franciszkanie.pl

http://www.lagiewniki.franciszkanie.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1902 r. (abp warszawski Wincenty Chościak Popiel)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy w 1701 r. Kościół barokowy, jednonawowy na planie krzyża łacińskiego, z półkolistym zamkniętym prezbiterium, orientowany. Zakończenie budowy w 1723 r. Poświęcony 16 V 1723 r. przez prymasa, abpa gnieźnieńskiego Teodora Potockiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny – barokowy, ufundowany w 1723 r. z obrazami św. Antoniego z XVII w. oraz z rzeźbami św. św. Piotra i Pawła, Wniebowzięcia NMP i Ukrzyżowania. W transepcie 4 ołtarze barokowe z początku XVIII w.: stygmatyzacji św. Franciszka i bł. Salomei oraz św. Maksymiliana i św. Dydaka oraz MB Szkaplerznej i Ukrzyżowania, ołtarz w kaplicy z końca XVIII w. z obrazem bł. ojca Rafała Chylińskiego (1991 r.), przed ołtarzem trumna z jego doczesnymi szczątkami, Droga Krzyżowa, organy. Dzwony – w osobno stojącej dzwonnicy na placu kościelnym.

Ulice należące do Parafii

: Łódź: Barokowa, Czapli, Gotycka, Jaskółcza, Klasztorna, Krecia, Kuropatwy, Łabędzia, Łagiewnicka – nr 262–284, 221–301 i 305–336, Mrówcza, Okólna – 120–154a, 123–175, Przepiórcza, Przyklasztorze, Pszczelna, Renesansowa, Romańska, Serwituty, Skowrończa, Sójki, Szczygla, Świetlików, Wycieczkowa – od prawej str. Bzury do końca, Żółwiowa, 53, 48; Zgierz-Chełmy: Agrestowa, Akacjowa, Brzoskwiniowa, Bukowa, Chełmska, Grzybowa, Kasztanowa, Klonowa, Krzywa, Leszczynowa, Letnia, Łagiewnicka, Orzechowa, Owocowa, Porzeczkowa, Topolowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Zakręt

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Łagiewniki Nowe, Łagiewniki Stare, Modrzew, Skotniki

Dni powszednie

07:00, 09:00, 18:00

Soboty

07:00, 09:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2800

ODPUST: św. Antoniego Padewskiego, 13 czerwca; Zesłanie Ducha Świętego

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 31 lipca, 1, 2 sierpnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (1 km)

PLEBANIA: klasztor barokowy z XVIII w., murowany, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica filialna pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Krecia 37
Kaplica w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów
Kaplica w klasztorze
Kaplica rektoralna Księży Salezjanów pw. św. Dominika Savio, ul. Łagiewnicka 76

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Franciszkański Zakon Świeckich, ministranci, schola, asysta, Grupa Ewangelizacyjna, Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru im. bł. Rafała Chylińskiego

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
o. Ferdynand Świerczyński 1924–1927
o. Wiktor Turek 1927–1936
o. Wiktor Młynik 1936–1937
o. Dionizy Klimczak 1937–1939
o. Wiktor Turek 1939–1941
o. Felicjan Szustak 1945
o. Cecylian Rudnicki 1945–1950
o. Oktawian Droszcz 1950–1954
o. Lutosław Pieprzycki 1954–1962
o. Celzy Rdzanek 1962–1968
o. Jeremi Walasik 1968–1974
o. Bernardyn Żyszkiewicz 1974–1977
o. Fabian Piętka 1978–1983
o. Manswet Wardyn 1983–1986
o. Jeremi Walesik 1986–1989
o. Robert Fartgang 1989–1992
o. Stefan Auguścik 1992–2000
o. Ignacy Kosmana 2000–2004
o. Piotr Duda 2004–2007
o. Paweł Warchoł 2007-

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Jan Walczak OFMConv., wyśw. 1964
ks. Jerzy Kołodziejczak OFMConv., wyśw. 1967
ks. Stanisław Cal OFMConv., wyśw. 1986

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1902–2006, małżeństw 1902–2006,
zmarłych 1902–2006

OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz:Proboszcz: o. Krzysztof Świderek OFMConv, mian. 17 VII 2016 tel. 42 659-06-06 w.12
Wikariusz: o. Mariusz Książek OFMConv., mian. 17 II 2014 tel. 42 659-02-02

Kapelan centrum leczenia chorób płuc: o. Andrzej Zawidzki OFMConv.

Na terenie parafii mieszkają:
o. Henryk Rogoziński OFMConv. tel. 42 659-48-32
rektor Ojców Franciszkanów pw. Matki Bożej Niepokalanej, ul. Krecia 37
ks. Michał Jakuboszczak SDB tel. 42 716-32-53
Rektor kaplicy, 95-100 Zgierz–Chełmy, ul. Łagiewnicka 76

czynna pn-sb 10:00-12:00, 16:00 - 18:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.