Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Bełchatowie
Proboszcz: ks. Antoni Pietras
Wikariusz: ks. Jacek Cedrowski Cor.
Telefon: 44 633 22 11

Adres: ul. Ks. J. Popiełuszki 9, 97-400 Bełchatów
E-mail: nieustajacapomoc.belchatow@gmail.com

http://nieustajacapomoc.belchatow.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania:1 IX 2007 r. (abp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:Parafia aktualnie nie ma jeszcze kościoła, jego rolę pełni tymczasowa kaplica, wybudowana w latach 2004-2005.

Ulice należące do Parafii

Chełmińska, Jęczmienna, Kaliska, Kaszubska, Kujawska, Kurpiowska, Lniana, Łowicka, Łowicka, Łódzka, Mazowiecka, Mazurska, Olsztyńska (strona północna), Piłsudskiego (strona wschodnia), Podlaska, Pogodna, Pojezierska, Polna, Pomorska, Pszeniczna, Popiełuszki, Sienkiewicza (strona północna), Sieradzka, Siewna, Słoneczna, Tęczowa, Warmińska, Warszawska, Wielkopolska, Wspólna (strona północna), Zbożowa, Żuławska, Żytnia

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Dobrzelów – 2 km, Helenów – 4, Myszaki – 5, Niedyszyna (część) – 8

Dni powszednie

17:00, 17:45

Soboty

17:00, 17:45

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 11:00, 17:00

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 IX 2007 r. (abp Władysław Ziółek)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3 500

ODPUST: 27 czerwca NMP Nieustającej Pomocy

CMENTARZ GRZEBALNY: ok. 4 km

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, schola, Kręgi Domowego Kościoła, Towarzystwo Przyjaciół WSD
KSIĘGI METRYKALNE:ochrzczonych od 2007, małżeństw od 2007, zmarłych od 2007

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Antoni Pietras, mian. 1 IX 2007 tel. 44 633-22-11
Wikariusz: ks. Jacek Cedrowski Cor., mian. 30 VIII 2019 tel. 44 633-02-92

 

 

czynna pn-sb 16:30-17:00  18:15-18:45

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.