Archidiecezja Łódzka
Parafia Matki Bożej Anielskiej w Łodzi
Proboszcz: o. Piotr Kleszcz OFMConv
Wikariusz:
Telefon: 42 689-31-12

Adres: Rzgowska 41a , 93-008 Łódź
E-mail: rzgowska@franciszkanie.pl

http://www.rzgowska.franciszkanie.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Adres kancelarii:
klasztor Ojców Franciszkanów
93-015 Łódź
ul. Krasickiego 2a

TEL. KANCELARII: 042 689-31-12
FURTA 042 689-31-10

/------------------/

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 2 VIII 1978 r. (bp Józef Rozwadowski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kaplica murowana, bezstylowa, ze stropodachem o sklepieniu beczkowym, wybudowana w 1908 r. przez Łódzkie Towarzystwo Baptystów. Poświęcona 2 VIII 1945 r. przez o. Felicjana Szustaka, franciszkanina.
Wyposażenie kościoła:
3 drewniane ołtarze, organy piszczałkowe, Droga Krzyżowa, 3 konfesjonały, 1 konfesjonał kryty

Ulice należące do Parafii

Bednarska – nr 1–9 i 2–20, Dąbrowskiego –1a–5, Jachowicza, Kasowa, Korsaka (nikt nie mieszka), Krasickiego, Łączna – nr parz., Lecznicza, Łukasińskiego, Miła, Niemcewicza – 4–8 i 5–7, Piaseczna, Podmiejska, Poprzeczna, Rzgowska – 17–59 i 32–64, Słowackiego, Szara, Szymonowicza, Tuszyńska – 2–24, Unicka – 2, 6, Wójtowska

Dni powszednie

07:00 (w kaplicy), 09:00, 17:30 (Nabożeństwa okresowe), 18:00

KAPLICA PORCJUNKULA

07:00-18:00 ADORACJA

14:00-18:00 SPOWIEDŹ

Soboty

07:00, 09:00, 17:30 (Nabożeństwa okresowe), 18:00

Niedziele i święta

08:30, 10:00 (Suma), 11:30 (dla dzieci), 13:00 (IX-V), 16:00 (IX - V)- dla młodzieży,
18:00, 20:00 (recytowana).

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6500
ODPUST: Matki Bożej Anielskiej, 2 sierpnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 1, 2, 3 października
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Ireneusz Pękalski)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: Klasztor Ojców Franciszkanów budowany od 1987 r., murowany, centralne ogrzewanie – własne, kanalizacja
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: świetlica środowiskowa dla dzieci, Kręgi Domowego Kościoła, neokatechumenat, Klub Seniora, Franciszkański Zakon Świeckich, asysta, ministranci, Mały Chór Wielkich Serc (dziecięcy zespół muzyczny), Ruch Światło-Życie, Rodzina Różańcowa, Rycerstwo Niepokalanej
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.: –
o. Ludwik Bartoszak 1974–1980
o. Krzysztof Oniszczuk 1995–2000
o. Albert Szczesiul 1980–1986
o. Piotr Duda 2000–2004
o. Jerzy Kołodziejczak 1986–1992
o. Ryszard Parol 2004–
o. Marceli Badeński 1992–1995
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Grzegorz Klimczyk OFMConv., wyśw. 2002
o. Ireneusz Klimczyk OFMConv., wyśw. 2002
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Monika [Leonia] Zwierzak, 2000, karmelitanka Dz.J.
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1974–2006, małżeństw 1974–2006,
zmarłych 1974–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: o. Piotr Kleszcz OFMConv, mian. 26 VI 2016 tel. 42 689-31-11

czynna pn-pt 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.