Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi
Proboszcz: ks. prał. Grzegorz Jędraszek
Wikariusz: ks. Mariusz Siciński, ks. Jarosław Magierski, ks. Dariusz Piwowar
Telefon: +42 673-49-03

Adres: Gogola 12, 92-513 Łódź
http://archidiecezja.lodz.pl/~mbj
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1 I 1981 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół w budowie wg projektu arch. Stefana Kuryłowicza, arch. Waldemara Szczerby. Rozpoczęcie prac w 1983 r. Styl współczesny, wnętrze przygotowane do wymogów liturgii posoborowej, konstrukcja dachu oparta na widocznym od dołu stylizowanym krzyżu, wspartym na 10 filarach i murach kościoła. Jedna wieża z tarasami widokowymi. Poświęcenie kościoła 2 IX 1996 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Ulice należące do Parafii

Adamieckiego, Augustów, Bacewicz, Czajkowskiego, Ćwiklińskiej, Dostojewskiego, Gogola, Gorkiego, Jurczyńskiego, al. św. Kolbego, Lermontowa, al. Przyjaźni, al. Puszkina – str. parzysta, Służbowa, Szafera

Dni powszednie

06:30, 07:00, 17:30, 18:00

Soboty

06:30, 07:00, 17:30, 18:00

Niedziele i święta

7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 19:00

ZARYS HISTORII PARAFII

W roku 2001 obchodziliśmy XX rocznicę utworzenia naszej Parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej na Widzewie-Wschodzie w Łodzi. Przypomnijmy sobie, jaka była droga do tego wydarzenia.
W 1974 roku rozpoczęto budowę osiedla, które było zaplanowane dla 50 tys. mieszkańców. Nie przewidziano w nim jednak miejsca dla wspólnoty parafialnej. Mieszkańcy osiedla okazali się ludźmi wierzącymi i w ponad 90% katolikami. Teren osiedla przynależał do parafii św. Kazimierza i do parafii św. Anny. Parafie te nie były w stanie pomieścić w kościołach i w salach katechetycznych tak dużej liczby ludzi. Kuria bpia każdego roku przedstawiała władzom lokalnym zapotrzebowanie na nowe świątynie i parafie w powstających osiedlach. Odpowiedzi były negatywne. Powstawały więc osiedla bez kościołów i praca duszpasterska w takich warunkach była bardzo trudna a poziom formacji duchowej i wiedzy religijnej były bardzo słabe.

„Brak kościoła na osiedlu był źródłem niepotrzebnych utrudnień w życiu mieszkańców i powodem ich niezadowolenia. Na skandal zakrawało, że na osiedlu, którego mieszkańcy byli w zdecydowanej większości katolikami, na osiedlu budowanym w XX wieku, nie było kościoła, jak w czasach pogańskich.”
(Kronika parafialna)
Patronką starań o budowę kościoła okazała się być Najświętsza Maryja Panna Częstochowska. Po nawiedzeniu rodzin osiedla w obrazie M.B.Częstochowskiej w roku 1978, rozpoczęto zbieranie podpisów o budowę kościoła.

„Pismo mieszkańców w sprawie zezwolenia na budowę kościoła wraz z 293 stronicową książką z około 8500 podpisami złożono 16 czerwca 1979 roku w Urzędzie Miasta Łodzi. (…) Nie przychodziła odpowiedź na wniosek z 16 czerwca. Po wakacjach delegacja mieszkańców udała się do Urzędu Miasta domagając się odpowiedzi. Przyjął ją dyrektor Wydziału do Spraw Wyznań. Po kontroli dowodów osobistych i spisaniu danych odbyła się rozmowa. Władze nie dawały żadnych obietnic. Natomiast podkreślano niedobór materiałów budowlanych, co wg władz uniemożliwiało wydanie zezwolenia.”
(Kronika parafialna)
Kuria bpia w końcu 1979 r., jak corocznie złożyła wniosek o budowę kościoła na osiedlu. Mieszkańcy wystosowali także następne pismo do Prezydenta Miasta. Odpowiedź przyszła 22 grudnia. Poza zapewnieniem o „wnikliwej analizie sprawy” nic się nie zmieniło. 8 stycznia 1980 r. delegacja mieszkańców udała się do Urzędu ds. Wyznań w Warszawie.

„16 maja 1980 r. władze Miasta Łodzi powiadomiły Kurię bpią, że nie udzielają zezwolenia na budowę kościoła. Wiadomość o odmowie sprawiła nam głęboki zawód. W tej sytuacji napisaliśmy do Urzędu do Spraw Wyznań nowe pismo – zażalenie.”
(Kronika parafialna)
Po wydarzeniach sierpnia 1980 r. mieszkańcy osiedla odbyli zebranie w Parafii św. Kazimierza i poczynili starania do utworzenia Społecznego Komitetu Budowy Kościoła. Zgłosiły się 23 osoby chętne do pracy w Komitecie. 14 listopada 1980 roku Prezydent Miasta Łodzi wydał pismo wyrażające zgodę na budowę kościoła na osiedlu Widzew-Wschód. Po uzyskaniu zezwolenia ks. bp Ordynariusz Józef Rozwadowski przystąpił do utworzenia parafii i mianowania proboszcza i wikariuszy. 18 grudnia 1980 roku wydał dekret erygujący nową Parafię p.w.Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi, a dekret ten wszedł w życie 1 stycznia 1981 roku.

„Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. mgr Zdzisław Wujak. Otrzymał zapytanie jako trzeci i funkcję przyjął. Wikariuszami zostali ks. Władysław Łojan i ks. Franciszek Haber.”
(Kronika parafialna)
Rozpoczęło się organizowanie duszpasterstwa i poszukiwanie miejsca na lokalizację parafii. Gościnne miejsce nowa parafia otrzymała w kościele św. Kazimierza i w kaplicy cmentarza św. Anny na Zarzewie.
Już 4 stycznia został ochrzczony pierwszy parafianin. Chrztu udzielił ks. Władysław Łojan w kościele św. Kazimierza Robertowi Dargaczowi.
Kapłani rozpoczęli wizytę kolędową i starali się odwiedzić wszystkie rodziny parafii. Okazało się to jednak bardzo trudne, bo gościnność parafian była bardzo wielka, przedłużono kolędę do końca Wielkiego Postu, a i tak kapłani nie byli w stanie odwiedzić wszystkich rodzin.

15 stycznia ukonstytuował się Społeczny Komitet Budowy Kościoła, który po dzień dzisiejszy służy pomocą w budowie naszej świątyni. Zbudowanie kościoła odpowiedniego do liczby mieszkańców osiedla przy zerowym stanie posiadania środków materialnych wymagało opieki Matki Bożej Jasnogórskiej i znacznego wysiłku przy gromadzeniu funduszów. Do tego trudnego zadania został powołany zespół łączników „Pomocników Maryi”, którzy po raz pierwszy spotkali się 25 stycznia 1981 roku i po dzień dzisiejszy zatroskani są o gromadzenie środków na budowę świątyni. Po poszukiwaniach znaleziono miejsce pod kościół w środku osiedla. Władze administracyjne proponowały miejsce na obrzeżu osiedla, na co Kuria stanowczo nie wyraziła zgody. Mieszkańcy postanowili, że w razie stawiania trudności, będą zbierać podpisy w sprawie dogodnej lokalizacji. Ostatecznie władze zgodziły się na obecną lokalizację. Plac ten znajduje się między ulicami Gogola, Lermontowa, Al. Przyjaźni i Al. Maksymiliana Kolbego.

W Niedzielę Palmową 12 kwietnia 1981 r. odbyła się na osiedlu pierwsza uroczystość religijna. Plac udekorowano flagami biało-czerwonymi, biało-żółtymi i biało- niebieskimi. Pod laskiem na podium stał ołtarz. Przed ołtarzem w środku placu ustawiono duży krzyż. Między ołtarzem a krzyżem ułożono na ziemi wspaniały kobierzec kwiatów. Było pięknie, słonecznie i bardzo ciepło. Przybyło około 20 – 30 tysięcy osób. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16:00. Przewodniczył jej J.E. ks. bp Józef Rozwadowski ówczesny ordynariusz diecezji łódzkiej. Ksiądz bp poświecił krzyż ustawiony na miejscu przyszłego kościoła. W homilii ks. bp podkreślił, że jest to pierwsza parafia powstała w Łodzi po wojnie. Dziękujemy Bogu i Matce Najświętszej za ten wielki dar.
03 maja 1981 roku 500 osób udało się z parafii na Jasną Górę by poświecić obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej naszej Patronki. Obraz został ustawiony na wałach Jasnej Góry i był widoczny z daleka. Poświęcenia obrazu dokonał metropolita krakowski ks. kard. Franciszek Macharski, który przewodniczył uroczystościom na Jasnej Górze. Obraz po poświęceniu został przywieziony do parafii. Przy wjeździe do osiedla została ustawiona brama powitalna z napisem „Witaj Królowo” i zebrał się wielki tłum ludzi. O godz. 16:35 przybyła delegacja z obrazem z Jasnej Góry i rozpoczęła się procesja. Trasa prowadziła przez osiedle na plac kościelny do ołtarza. Obraz niosły kolejno: księża, ojcowie, matki, młodzież i komitet budowy. O godz. 17:35 procesja dotarła na plac. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Władysław Ziółek. Z Jasnej Góry przywieziono także kamień węgielny ofiarowany pod nowy kościół przez Ojca Przeora Konstancjusza Kunza.

15 czerwca 1981 r. rozpoczęto wytyczanie i kopanie fundamentów pod budowę tymczasowego ośrodka parafialnego. Budowa prowadzona była systemem gospodarczym przy wydatnej pomocy parafian. Prace posuwały się sprawnie pomimo trudności z nabyciem materiałów budowlanych. Budowano w czasie ostrego kryzysu gospodarczego, gdy cementownie i różne fabryki miały postoje spowodowane brakiem energii i surowców. W składach brakowało więc cementu, cegieł, itp. Przy sprzedaży dość powszechnie oczekiwano tzw. łapówek.
Lekcje religii odbywały się początkowo na placu kościelnym pod gołym niebem, następnie pod wiatą a gdy przyszły mrozy od 08 listopada wstrzymano naukę religii dla dzieci. Zima rozpoczęła się na dobre 30 listopada Opady śniegu trwały cały tydzień. Dach blaszany nad kaplicą zakładano w chwilach, gdy ustawała zadymka.

Pierwsza msza św. w kaplicy została odprawiona w niedzielę 06 grudnia 1981 r. Ściany były nieotynkowane, na podłodze beton, z dachu spadały krople wody, ale mieliśmy już dach nad głową. Nauka religii w części katechetycznej rozpoczęła się 04 stycznia 1982 r.
Rozpoczęły się prace przygotowawcze do projektu całego kompleksu parafialnego. Wielkość parafii, która obejmować miała osiedle zamieszkałe przez 50 tys. ludzi wymuszała wielkość planowanych obiektów. Do konkursu zgłoszono pięć prac, w których zagospodarować trzeba było przestrzeń na 6000 ludzi. Ośrodek parafialny miał zawierać zespoły: katechetyczny, społeczny, mieszkalny i techniczno – gospodarczy. 30 lipca 1981 rozstrzygnięto konkurs projektów ośrodka parafialnego. Wybrano projekt architektów S. Kuryłłowicza i W. Szczerby. Zaletą przyjętego projektu jest najlepsze rozwiązanie zagospodarowania całego terenu, wkomponowanie i zintegrowanie ośrodka parafialnego za strukturą osiedla. Rozpoczęto wykonywanie dokumentacji technicznej i zatwierdzeń.

W związku z niedoborem żywności w Polsce organizacje charytatywne krajów zachodnich zaczęły przysyłać żywność dla potrzebujących. Rozdawanie żywności w parafii rozpoczęto w maju 1981 r. Żywność rozdawano niezależnie od stosunku do wiary i Kościoła.

OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz: ks. prał. Grzegorz Jędraszek, mian. 17 IX 1996 tel. 42 673-49-01

Wikariusze: ks. Mariusz Siciński, mian. 29 VIII 2006 tel. 508-779-286
ks. Jarosław Magierski, mian. 29 VIII 2015 tel. 663-385-215
ks. Dariusz Piwowar, mian. 29 VIII 2015 tel. 508-090-069

czynna pn-pt 10:00-12:00 15:30-17:30

sb 10:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.