Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi
Proboszcz: o. Wojciech Adamczewski CP
Wikariusz: o. Hieronim (Stefan) Skrzypek CP
Telefon: 42 652-76-50

Adres: Pasjonistów 23, 91-149 Łódź
E-mail: parafiapasjonisci@o2.pl

http://pasjonisci.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 6 VII 1972 r. (bp Józef Rozwadowski)

W 1956 r. bp Michał Klepacz pozwolił Zgromadzeniu Ojców Pasjonistów osiedlić się w Łodzi, wybudować klasztor i w przyszłości zorganizować parafię na osiedlu Teofilów. Pierwsi pasjoniści to: o. Stanisław Michalczyk i br. Jerzy Marchliński. W 1971 r. o. Janowi Wszędyrównemu udało się uzyskać od władz państwowych zgodę na budowę kościoła. Było to pierwsze pozwolenie na budowę kościoła w Łodzi po II wojnie światowej. W 1972 r. bp Józef Rozwadowski wraz z przełożonym generalnym Zgromadzenia Ojców Pasjonistów, o. Teodorem Foleyem dokonał poświęcenia placu budowy. Wybudowany w latach 1973–1976. Kościół nowoczesny na planie sześcioboku, z monumentalną wieżą, powierzchnia 1500 m2, dwupoziomowy. Autorzy projektu architekci Leszek Łukoś, Ludwik Mackiewicz. Poświęcenia kościoła 28 V 1976 r. dokonał bp Józef Rozwadowski, konsekracji 17 IV 2006 r. abp Władysław Ziółek

Wyposażenie kościoła:
Tabernakulum w górnym i dolnym kościele, figura Chrystusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej Bolesnej oraz stacje Drogi krzyżowej wykonane w brązie. Witraże w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, granitowy ołtarz, ławki dębowe, konfesjonały dębowe, chrzcielnica. W kruchcie kościoła XVII/XVIII wieczny krzyż drewniany

Ulice należące do Parafii

Grabieniec, al. Harcerzy Zatorowców, Judyma, Kaczeńcowa – 6, 6A, 6B, al. Pasjonistów, Parcelacyjna, al. J. Podborskiej, Andrzeja Radka, Rojna – nr 1-23 i 2-42, Sałatowa, Traktorowa 74-94C, al. o. Jana Wszędyrównego (część zach. od Traktorowej)

Dni powszednie

06.30, 07.00 (IX-VI), 08.00, 17.30, 18.00

Soboty

06.30, 07.00 (IX-VI), 08.00, 17.30, 18.00

Niedziele i święta

w niedziele: godz. 07.00, 08.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla dzieci), 13.00 (IX-VI), 18.00, 20.00 (VII-VIII)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 9800

ODPUST: Matki Bożej Bolesnej, obchodzony w niedzielę po 15 września,
św. Pawła od Krzyża, odpust zakonny, obchodzony po 19 października
NOWENNA na 9 dni przed odpustem M.B.Bolesnej oraz w każdą środę po Mszy św. o g.18,00 w kaplicy Patronki parafii TRIDUUM na 3 dni przed odpustem św. Pawła od Krzyża

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: marzec 2009 r. abp metropolita Władysław Ziółek

BUDYNKI NA TERENIE PARAFII:
w budynku Pasjonistów, murowanym, zbudowanym w 1959 r., zamieszkują siostry zakonne ze Zgromadzenia Misjonarek św. Rodziny; Stan budynku bardzo dobry w budynku Pasjonistów, murowanym, zbudowanym w 1989 r., zamieszkują zakonnicy ze Zgromadzenie Męki Pańskiej” Pasjoniści” ; Stan budynku bardzo dobry

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. MB Bolesnej, w kościele parafialnym, al. Pasjonistów 23
Kaplica pw. św. Gabriela, w domu klasztornym al. Pasjonistów 23

FORMY DUSZPASTERSTWA: Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna, asysta, chór parafialny, ministranci, schola, zespół muzyczny: młodzieżowy i kameralny, Żywa Róża, Rodzina Matki Pięknej Miłości, Czciciele Miłosierdzia Bożego, Wspólnota „Jedność Wieczernika”, Grupa „Niewolnic Jezusa i Maryi”, Koło Przyjaciół Radio Maryja, Zespół Odnowy w Duchu Świętym „Łaska Pana”, Wspólnota Osób Niepełnosprawnych „Radość i Krzyż”, Duszpasterstwa harcerek i harcerzy ZHR (Drużyny 92 i 106

PROBOSZCZOWIE od 1972 r.:
o. Jan Wszędyrówny CP 1972–1983
o. Ludwik Stefański CP 1983–1994
o. Piotr Gryz CP 1994–1998
o. Przemysław Kulesik CP 1998–2002
o. Ludwik Stefański CP 2002–2006
† o. Mariusz Ratajczyk CP 2006-2009
o. Artur Kiliszek CP 2009 –

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Karol Andrzejczak, wyśw. 1974
ks. Jerzy Koperek, wyśw. 1986 (diec. łomżyńska)

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Antoni Podlecki OSPPE, wyśw. 1991, paulin
o. Tomasz Gałkowski CP, wyśw. 1992, pasjonista
† o. Jan Koperek CP, wyśw. 1993, pasjonista
o. Artur Kiliszek CP, wyśw. 1995, pasjonista
o. Piotr Soból CP, wyśw. 1995, pasjonista
o. Piotr Zygmunt CP, wyśw.1997, pasjonista

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Dorota Janiszewska, 1990, pasjonistka
s. Ewa Kujawiak, 1990, pasjonistka
s. Agnieszka Skowrońska, 1997, pasjonistka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1969, małżeństw od 1969, zmarłych od 1969

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: o. Wojciech Adamczewski CP CP, mian. 23 VIII 2018, tel. 42 652-76-50 w. 15
Wikariusz: o. Hieronim Skrzypek CP, mian. 23 VIII 2009, tel.42 652-76-50 w. 12
Duszpasterze chorych:
o. Romuald Dobrzyński CP, tel. 42 652-76-50 w. 18
o. Stanisław Mazur CP, tel. 42 652-76-50 w. 19
o. Sebastian Walak CP, tel. 42 652-76-50 w. 25
Katecheci: o Wojciech Kowalczyk CP, tel. 42 652-76-50
o. Piotr Sułkowski CP, tel. 42 652-76-50 w. 22
Wykładowca: o. Tomasz Gałkowski C, Ptel. 42 652-76-50

czynna pn-pt 15:00-17:00

sb 10:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.