Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 2437
7 nowych alumnów przyjętych do WSD  w Łodzi
Udostępnij

Zakończyła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W roku akademickim 2023/2024 formację przygotowującą do kapłaństwa podejmie- podobnie jak w roku ubiegłym - 7 młodych mężczyzn pochodzących nie tylko z terenu Archidiecezji Łódzkiej.

- Podczas tegorocznej rekrutacji na rok propedeutyczny do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi zostało przyjętych siedmiu nowych alumnów. – mówi ks. dr Sławomir Sosnowski. – W pierwszym terminie zgłosiło się czterech kandydatów, a w drugim terminie trzech. – dodaje rektor WSD w Łodzi.

Tak, jak co roku, rekrutacja do WSD w Łodzi odbywała się w dwu terminach – 10 lipca oraz 11 września. Podczas zjazdów rekrutacyjnych kandydaci do seminarium zdali egzamin z podstaw wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej, odbyli rozmowę z księdzem rektorem, oraz mieli możliwość rozmowy z moderatorem roku propedeutycznego.

- Tylko jeden z tegorocznych kandydatów do WSD jest tegorocznym maturzystą. Postali kandydaci przed wstąpieniem do seminarium studiowali lub pracowali. – tłumaczy ks. Sosnowski.

Należy podkreślić, że od 5 lat formacja w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi trwa 7 lat ponieważ – zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, arcybiskup Grzegorz Ryś podjął decyzję, iż od roku akademickiego 2018/2019 został wprowadzony tzw. rok propedeutyczny. - Ten czas odbywa się w oddzielnym miejscu, w Łasku - Kolumnie. Tam nasi nowoprzyjęci klerycy  rozpoczną swoją formację od wyciszenia na płaszczyźnie duchowej, by później rozpocząć okres formacji intelektualnej i formacji duchowej. – tłumaczy ks. Jacek Kacprzak, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

- Nowi klerycy pochodzą z Archidiecezji Łódzkiej – 4 alumnów (w tym jeden z Łodzi) oraz z Archidiecezji Poznańskiej, Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej. – zauważa rektor WSD w Łodzi.

Zestawienie alumnów przyjętych na  I rok do Wyższego Seminarium Duchownym w Łodzi w latach 2013 – 2023:

 • 2023 – 7 alumnów
 • 2022 – 7 alumnów
 • 2021 – 11 alumnów
 • 2020 – 9 alumnów
 • 2019 – 10 alumnów
 • 2018 – 13 alumnów
 • 2017 – 8 alumnów
 • 2016 – 12 alumnów
 • 2015 – 12 alumnów
 • 2014 – 11 alumnów
 • 2013 – 11 alumnów

W nowym roku akademickim 2023/2024 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi swoje studia podejmie 40 alumnów, w tym trzech diakonów.

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zostało powołane do istnienia 9 sierpnia 1921 roku dekretem pierwszego ordynariusza ówczesnej diecezji łódzkiej – ks. bpa Wincentego Tymienieckiego, a pierwszym rektorem, tej jednej z najstarszych uczelni Łodzi, został ks. Jan Krajewski.


Udostępnij