Autor: br. Zacheusz Rąpała OFM
Wyświetleń: 427
„Idź i odbuduj!” - Transitus św. Franciszka z Asyżu w bernardyńskim sanktuarium MB Piotrkowskiej

W wigilię uroczystości św. Ojca Franciszka z Asyżu (3 października 2021), w sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej, odprawione zostało nabożeństwo Transitus, upamiętniające błogosławioną śmierć św. Franciszka. Najpierw sprawowana była Msza święta, której przewodniczył o. Micheasz Okoński OFM, kustosz sanktuarium i gwardian klasztoru.

W czasie homilii, przywołując postać św. Franciszka z Asyżu mówił: „Nasz Seraficki Ojciec, nie od razu był taki święty, nie obcy był mu grzech i ludzkie słabości. Sam przecież wspominał, że był w grzechu… ale potrafił wsłuchać się z Jezusowy głos, który usłyszał z krzyża San Damiano: Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół! i te słowa, oraz spotkanie z trędowatym sprawiły, że całym sercem nawrócił się do Boga”.

Słowa skierowane do św. Franciszka, Gwardian uczynił motywem przewodnim rozważania. Mówił: „Idź i odbuduj! – to wezwanie skierowane do Franciszka, by wprowadził nowego ducha w życie Kościoła, Kościoła składającego się nie z martwych cegieł, lecz żywych kamieni”. Kustosz wskazał na Franciszka, który odbudowę rozpoczyna od siebie, od swojego nawrócenia: „(…) oddając swojemu ojcu ubranie wskazuje na Ojca, który jest w niebie, jest Stwórcą i Panem wszelkiego stworzenia; rozdając ubogim swoje rzeczy, pragnie by Bóg był dla niego jedynym bogactwem; a będąc wśród chorych i trędowatych, przypomniał, że każdy człowiek jest wielki i ważny w oczach Boga i dla mnie jest moim bratem, moją siostrą”.

W dalszym rozważaniu, o. Micheasz wskazał na potrzebę wspólnoty, która dotyczy wszystkich ludzi, bo nikt nie jest samotną wyspą, żyjemy w rodzinie, w społeczeństwie, stąd pierwsza wspólnota braterska wypracowała sposób życia: „Ewangelia stała się pierwszą regułą życia dla Franciszka i jego braci. Jezusa postawił w centrum swojego i braci życia. To dlatego z taką radością przeżywał cud Bożych Narodzin (…), z płaczem rozważał mękę i śmierć Jezusa mówiąc, że miłość nie jest kochana (…), i z wielką miłością adorował i karmił się Ciałem Chrystusa a także z wielkim szacunkiem odnosił się do szafarzy wielkiej tajemnicy wiary…”

Kaznodzieja powiedział, że: „Franciszek, nie tylko naśladował Jezusa, ale sam stał się drugim Jezusem, co zostało potwierdzone przez Zbawiciela świętymi stygmatami.”

Na zakończenie Kustosz zachęcił wszystkich obecnych na liturgii: „Nasz Franciszek na serio wziął Jezusowe słowa: Idź i odbuduj mój Kościół! (…) Także do nas skierowane są słowa: Idź i odbuduj! – nie wystarczy być dobrym człowiekiem, nawet bardzo rozmodlonym. Jezus posyła nas jak owce między wilki, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, pośród trudności XXI wieku, gdy świat tonie w grzechach: Idź i odbuduj mój Kościół! w swojej rodzinie, w naszej Archidiecezji, naszym Piotrkowie, w naszej ukochanej Ojczyźnie!” Nawiązując do odczytanej Ewangelii przypomniał, że Jezus nie wysyła nas samych, ale jest przy nas i zaprasza nas do siebie, zwłaszcza wtedy gdy jest nam ciężko: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię”.

Podczas Mszy świętej trzy osoby z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich złożyły swoje wieczyste śluby, że „przez całe swoje życie pragną żyć Ewangelią” – także neoprofesów i całą wspólnotę Franciszkanów Świeckich o. Micheasz posłał Chrystusowymi słowami: Idźcie i odbudujcie ten Kościół!

We Mszy świętej licznie uczestniczyli poszczególni członkowie grup duszpasterskich gromadzący się wokół Matki Bożej Piotrkowskiej a także mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, którym bliska jest postać św. Franciszka.

Po skończonej Eucharystii, udano się przed ołtarz św. Franciszka, gdzie rozpoczęło się nabożeństwo Transitus, upamiętniające błogosławioną śmierć św. Franciszka. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem relikwiami Serafickiego Ojca.

Galeria zdjęć