Autor: Archidiecezja Łódzka
Wyświetleń: 619
Abp Ryś: Każde ludzkie amen jest poprzedzone łaską | uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

„Każde ludzkie amen jest poprzedzone łaską. Każda ludzka decyzja jest poprzedzona łaską. Łaska zawsze nas wyprzedza”- mówił w swojej homilii Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. Eucharystii była sprawowana w kaplicy domu biskupiego w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Ksiądz Arcybiskup w swoich rozważaniach do Słowa Bożego mówił, że dzisiejsza uroczystość skłania nas do tego, abyśmy przyjrzeli się dwóm słowom z dzisiejszej Ewangelii „pełna łaski”. „To jest słowo które w całej Biblii występuje raz. To jest słowo, które jest imieniem Maryi. Słowo pełna podkreśla doskonałość. Maryja jest wypełniona łaską. Warto nieustanie wracać do tego słowa, aby uświadamiać sobie w czym nasze wybory, decyzje, czyny są niepełne. Tam gdzie są niedopełnione, to w tej mierze są niedoskonałe”- mówił Metropolita Łódzki.

Dalej w swojej homilii kaznodzieja mówił, że uprzednia łaska Boga działa w Maryi, żeby Ona mogła na powołanie odpowiedzieć: niech mi się tak stanie. „Każde ludzkie amen jest poprzedzone łaską. Każda ludzka decyzja jest poprzedzona łaską. Łaska zawsze nas wyprzedza i to właśnie od tej strony trzeba patrzeć na dzisiejszą uroczystość. Patrzymy na Maryję, aby zobaczyć swoje własne powołanie. Tak jak w Jej przypadku, tak i w naszym wszystko zaczyna się od łaski. Zanim Bóg przyjdzie do człowieka z propozycją zaangażowania się, działania, to zawsze wcześniej wyposaża człowieka do tego działania”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Na zakończenie swoich rozważań Abp Ryś przestrzegł, aby nie stawiać tamy łasce Boga. „Powinniśmy zabiegać o to, aby ta łaska w jak największym stopniu nas wypełniała. Nie zostawiajmy w sobie przestrzeni do których świadomie nie dopuszczamy łaski Boga. Szukajmy jak najbardziej doskonałej otwartości w kierunku Bożego działania.”