Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 2011
Abp Ryś podczas Apelu Jasnogórskiego: błogosławiona jesteś Maryjo, bo jesteś szczęśliwa, bo owocujesz Bogiem!

- Z tego Tronu jakim jest Maryja - Stolica Mądrości, z tego Tronu, na którym Ty Jezu zasiadasz, i z którego nas nauczasz chcemy jeszcze raz na koniec tego dnia przyjąć od Ciebie słowo, jakim dziś do nas w szczególny sposób przemawiałeś i jeszcze przemawiasz. – mówił abp Ryś.

Zakończył się Apel Jasnogórski, w czasie którego swoje rozważanie wygłosił metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Odwołując się do dzisiejszego psalmu responsoryjnego metropolita łódzki powiedział: „Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane….” jest to psalm, który nas stawia na rozstaju dróg. Można pójść drogą sprawiedliwych, ale można też pójść drogą grzeszników - można pójść drogą występnych. Patrzymy na ten psalm i widzimy Maryję, która miała w życiu męstwo wybrać, która miała w życiu męstwo zdecydować , która miała w sobie dość męstwa, żeby wziąć odpowiedzialność najpierw za Ciebie, kiedy zostałeś poczęty w Jej łonie. Potem miała odwagę wziąć odpowiedzialność za Kościół, który Jej powierzyłeś jako Matce na Golgocie. Szczęśliwa Maryja nie wchodząca na drogę grzeszników. Szczęśliwa, bo nie znająca grzechu. Szczęśliwa, bo jest zaprzeczeniem tych wszystkich naszych wyobrażeń, że szczęście jest w grzechu. Maryjo jesteś szczęśliwa, bo jesteś bezgrzeszna. Jesteś szczęśliwa, bo upodobałaś sobie w Prawie Pańskim, bo jesteś osobą modlitwy, bo jesteś Osobą modlitwy dniem i nocą. Jesteś szczęśliwa, bo zasadzona nad płynącą wodą, która jest Duch Święty. Jesteś szczęśliwa, bo wydałaś i wydajesz ciągle owoc w swoim czasie. Błogosławiony jest Twój owoc – Jezus. Jesteś błogosławiona, bo jesteś szczęśliwa, bo owocujesz Bogiem. Jakie to jest szczęście owocować Bogiem. Twoje liście nie więdną, a wszystko co czynisz jest udane! – podkreślił łódzki pasterz.

 Na zakończenie modlitwy apelowej ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś wraz z metropolitą częstochowskim udzielili błogosławieństwa Bożego.