Archidiecezja Łódzka
Szukana fraza: służby zdrowia
Zapowiedzi wydarzeń
96. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

W dniach 23-24 maja 2020 odbędzie się 96. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę. W dobie koronawirusa wierni, którzy pragną…

07:00 | 22.05.2020
Archidiecezja
Abp Ryś do pracowników służby zdrowia: życzę, byście doświadczali zaufania ze strony ludzi!

– Bardzo wam życzę, byście doświadczali zaufania ze strony ludzi. Zasługujecie na to zaufanie pod każdym względem! – mówił abp…

20:36 | 04.01.2020
Spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Służby Zdrowia – 2020
20:29 |
Abp Ryś do Służby Zdrowia | spotkanie opłatkowe | Łódź 2020
19:51 |
Dr Czerniawski | spotkanie opłatkowe Służby Zdrowia | Łódź 2020
19:26 |
Zapowiedzi wydarzeń
Spotkanie Opłatkowe Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się w sobotę 4 stycznia br. …

06:21 | 01.01.2020
Zapowiedzi wydarzeń
Modlitwa w intencji Służby Zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy w święto św. Łukasza Ewangelisty – patrona Służby Zdrowia. Msza…

22:44 | 11.10.2019
Zapowiedzi wydarzeń
Dzień skupienia Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia oraz Pomocy Społecznej zaprasza pracowników Służby Zdrowia, chorych oraz ich opiekunów na dzień skupienia 6 kwietnia 2019…

16:41 | 02.04.2019
Zapowiedzi wydarzeń
Opłatek Służby Zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pracowników Pomocy Społecznej Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na coroczne spotkanie opłatkowe do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi…

10:16 | 27.12.2018
Zapowiedzi wydarzeń
Modlitwa o świętość pracowników służby zdrowia

Duszpasterstwo Postakademickie im. o. Tomasza Rostworowskiego wraz z Duszpasterstwem Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na comiesięczną modlitwę o świętość pracowników…

08:56 | 07.08.2018
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.