Polski Misjonarz z Nigerii przyjął święcenia kapłańskie w Łodzi
14:00 | 02.09.2020 | Wyświetleń: 1424 | Autor: ks. Paweł Kłys

W parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego na łódzkim Widzewie miały miejsce święcenia kapłańskie, które z rąk metropolity łódzkiego księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia przyjął ksiądz diakon Damian Lenckowski – Polski misjonarz posługujący w Afryce.

Apostołowie Nadziei – bo tak nazywa się zgromadzenie, do którego należy diakon Damian – to wspólnota zakonna działająca tylko w Afryce. Celem wspólnoty jest dać nadzieje tym, którzy ją stracili. Pracować na najbiedniejszym terytorium, zapomnianym przez społeczeństwo, by tam dać światło Jezusowej Nadziei, i żyć w takich samych warunkach, jak oni. – Jako Apostołowie Nadziei, chcemy być prawdziwym świadkami wiary, nadziei i miłości, a swoim świadectwem życia i jego radykalnym stylem, chcemy o tym świadczyć przed innymi. Bracia nie mają ubezpieczeń zdrowotnych, składek emerytalnych, a żyją tylko dla Jezusa nie martwiąc się o jutro. – podkreśla polski misjonarz.

W homilii, która poprzedzona została przedstawieniem kandydata przez ks. prał. Zbigniewa Tracza- kanclerza łódzkiej kurii, ksiądz arcybiskup zwracając się do kandydata to święceń  powiedział między innymi – im cię będzie mniej, tym Boga będzie więcej, a ludzie będą doświadczać wielkiej siły twojej posługi. Im bardziej jest tak, że się pchamy ludziom na kamery, żeby nas było dużo, tym Boga jest mniej i wtedy ludziom dajemy swoje słowo, które nikogo nie zbawi, pewnie nikogo nie zmieni. Bardzo ci życzę, byś zapamiętał ten moment leżenia na posadzce, żeby on się stal w twoim życiu programowy. Trzeba się uniżyć, żeby się objawiła moc Boga. – podkreślił arcybiskup.

– Życzymy ci wrażliwości na Ducha, która ci pozwoli zobaczyć te wszystkie szczególne dary, które Duch dla ciebie wymyślił, żebyś mógł w jakiś niepowtarzalny, autentyczny  i jedyny sposób służyć ludziom w Kościele. Bądź człowiekiem duchowym, który umie zstępować do innych. – zakończył hierarcha.

Po homilii diakon złożył przysięgę, w której zobowiązał się wiernie wypełniać swoją służbę kapłańską. Następnym elementem uroczystości było złożenie przyrzeczenia posłuszeństwa swojemu prawowitemu przełożonemu, a przy śpiewie litanii do wszystkich świętych, podczas którego kandydat leżał krzyżem, wierni modlili się w jego intencji. Kolejnym etapem świeceń było nałożenie rąk przez arcybiskupa i duchownych przybyłych na uroczystości.

Nowy kapłan otrzymał ornaty, a po jego nałożeniu  metropolita łódzki namaścił mu dłonie olejem krzyżma świętego, który jest znakiem Ducha Świętego. Następnie łódzki pasterz przekazał nowemu kapłanowi dary ludu wiernego – patenę z hostią i kielich z winem i wodą i powiedział: “przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża.” Po zakończeniu obrzędu Święceń nowy kapłan sprawował swoją pierwszą w życiu Eucharystię.

Przed błogosławieństwem kończącym liturgię ksiądz neoprezbiter podziękował wszystkim uczestnikom liturgii za obecność i wspólną modlitwę. Ksiądz Damian w najbliższych dniach powróci do Nigerii, aby teraz jako prezbiter Kościoła, służyć mieszkańcom Afryki.

W Afryce jest niewielu chrześcijan, a jeszcze mniej katolików, stąd każdy duchowny jest tu bardzo potrzebny. – Nasza Wspólnota ma pięć domów. W każdej placówce mamy szpitaliki, domy wspólnoty z sierocińcami oraz szkoły. – informuje diakon. Ksiądz Damian jest jedynym Polakiem we zgromadzeniu, a pozostali bracia to rdzenni mieszkańcy Nigerii. Już wkrótce Polski misjonarz przyjmie święcenia kapłańskie, dzięki którym będzie mógł jeszcze pełniej posługiwać wierzącym jak i tym, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie i Kościele. Będzie pierwszym kapłanem we Wspólnocie Apostołów Nadziei.

Każdy, kto chciałby wesprzeć posługę diakona Damiana może to uczynić przekazując swój dar serca na konto: ks. Damian Lenckowski, MBank  04114020040000310275883665.


zobacz także:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.