Archidiecezja Łódzka
„Owoce pamięci” przy szkole OO. Bernardynów
11:16 | 21.07.2020 | Wyświetleń: 882 | Autor: Marlena Bączak

„Na Górce” przy bernardyńskiej szkole w Łodzi powstał nowy element architektury krajobrazu. Chcąc upamiętnić 100. rocznicę urodzin papieża-Polaka, św. Jana Pawła II, dyrekcja szkół OO. Bernardynów chętnie włączyła się projekt „Owoce pamięci”.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, a za realizację odpowiada Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Celem wspólnych działań było założenie sadu owocowego, w skład którego wchodzą tradycyjne odmiany drzew owocowych:  jabłoń kosztela, szara reneta, śliwka węgierka, wiśnia łutówka czy antonówka. Projekt ma także wymiar edukacyjnych i wychowawczy – pokazać rolę tradycji i tożsamości w życiu człowieka, tak często podkreślanych w encyklikach Ojca Świętego:

„Człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swego naturalnego środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego użycia i zużycia. Tymczasem Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą, jako jej rozumny i szlachetny ‘pan’ i ‘stróż’, a nie jako bezwzględny ‘eksploatator’ ”.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (1979)

W uroczystym otwarciu sadu 17 lipca br. udział wzięli: Piotr Adamczyk – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, o. Juwenalis Andrzejczak – dyrektor Szkół OO. Bernardynów w Łodzi oraz Katarzyna Krakowska – zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Miłą niespodzianką była obecność pana Ludwika Samosieja, biologa i emerytowanego nauczyciela akademickiego, który w latach 1963-67 był uczniem XI Liceum Ogólnokształcącego zlokalizowanego w budynku zakonu OO. Bernardynów przy Pankiewicza 15.

W sadzenie drzew włączyli się uczniowie, rodzice i sympatycy Szkół OO. Bernardynów. Inaugurując otwarcie sadu o. Juwenalis Andrzejczak stwierdził: „Cieszą się nasze serca, że właśnie na terenie szkoły OO. Bernardynów w Łodzi powstał sad, który przyczyni się do zwiększenia zasobów zdrowych i nie poddawanych opryskom owoców. To nie tylko dowód propagowania przez nas – spadkobierców św. Franciszka – ekologicznego sposobu życia, ale przede wszystkim w przestrzeni miasta żywy pomnik pamięci o Papieżu Polaku”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.