Bp Marczak do Legionu Małych Dusz: masz głosić Chrystusa tam, gdzie jesteś, tam gdzie On cię posyła!
15:58 | 28.06.2020 | Wyświetleń: 953 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jeśli jesteś ochrzczony, to masz obowiązek, aby swoją wiarą dzielić się z innymi. Jesteś ochrzczony – masz głosić Chrystusa! Możesz to robić jeśli wybierasz drogę życia misyjnego, zakonnego, kapłańskiego w taki, a nie inny sposób, ale jeśli masz inne powołanie życiowe, to też masz głosić Chrystusa tam, gdzie jesteś, tam gdzie On cię posyła!- mówił bp Marek Marczak.

Już po raz 23. w kościele klasztornym Sióstr Karmelitanek Bosych w Łodzi odbył się ogólnopolski dzień skupienia wspólnoty Legionu Małych Dusz. Mszy świętej – która była centrum dzisiejszego spotkania – przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej – ksiądz biskup Marek Marczak.

Zebranych w świątyni przywitał ks. Grzegorz Nowak – odpowiedzialny za Legion Małych Dusz w Archidiecezji Łódzkiej. Duszpasterz przedstawił również intencje zawarte w akcie ofiarowania, który każdego dnia odnawia członek wspólnoty.

W homilii ksiądz biskup zauważył, że – można głosić Pana Jezusa swoim przykładem życia, można być cichym głosicielem ewangelii tak, jak to jest w praktyce Legionu Małych Dusz. Mała droga świętej Teresy, to świętość, która jest obecna w codzienności, w małych krokach, w małych gestach – jak podanie kubka świeżej wody do picia. Przez codzienne gest miłości, dobroci, czy miłosierdzia względem drugiego człowieka. To też jest głoszenie ewangelii, to też jest wypełnianie tego zadania, które przyjmujemy na siebie i otrzymaliśmy podczas sakramentu Chrztu Świętego. – tłumaczył hierarcha.

Po zakończeniu liturgii uczestnicy dnia skupienia wysłuchali świadectw oraz wzięli udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu zakończonej przyjęciem nowych członków do wspólnoty Legionu Małych Dusz.

Jak informuje Ewa Łonicka z łódzkiej wspólnoty, takie spotkania jak dzisiejsze pozwalają nie tylko na to, by się wspólnie modlić, ale także wspomnieć całoroczne działania oraz podzielić się swoim doświadczeniem z innymi wspólnotami. – podkreśla. – Nasza działalność opiera się na spisanych objawieniach Pana Jezusa do Małgorzaty Balhan, która w latach 1963-2005, została wezwana przez Pana Jezusa do ratowania dusz, wewnętrznej odnowy Kościoła oraz narodów. – tłumaczy.

Działalność Wspólnoty Legionu Małych Dusz na terenie Archidiecezji Łódzkiej została zatwierdzona dekretem z dnia 15.05.1998 r. (Ldz. 490/98) przez księdza arcybiskupa Władysława Ziółka, który zezwolił stowarzyszeniu „Legion Małych Dusz” na prowadzenie działalności apostolskiej. Natomiast ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, dekretem z dnia 22.11.2012 r zatwierdził statut stowarzyszenia i nadał mu osobowość prawną na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

Zobacz także: STOWARZYSZENIE LEGION MAŁYCH DUSZ

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.