Archidiecezja Łódzka
Pamiętamy! – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
19:12 | 27.01.2020 | Wyświetleń: 525 | Autor: red. Agata Gwizdała / Sebastian Szwajkowski

Dziś przypada 75-ta rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Po raz piętnasty obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W obchodach rocznicowych w Oświęcimiu weźmie udział około dwustu byłych więźniów obozu. To ich głosy – są dziś najważniejsze w dyskusji o najtrudniejszej historii XX wieku. Uroczystości odbywają się też w Łodzi, gdzie zorganizowano X Dni Pamięci.

Modlitwa, okolicznościowe przemówienia, złożenie kwiatów i zniczy – w ten sposób na Stacji Radegast w Łodzi obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ustanowiony on został na pamiątkę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.

To właśnie ze Stacji Radegast wywożono ludność żydowską do komór gazowych Auschwitz-Birkenau. Hołd ofiarom złożył między innymi rabin Łodzi Dawid Szychowski.

– W takich okolicznościach czuję wielki smutek. Chcemy bez pompatycznych słów ocalić od zapomnienia to co się stało, aby się nigdy nie powtórzyło. Trudno w ogóle pojąć, że człowiek mógł zgotować drugiemu taki los – mówi Katarzyna Andrejew ze stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu”.

Co roku, 27 stycznia w Łodzi, jest także początkiem Dni Pamięci. To cykl wydarzeń edukacyjnych i artystycznych, które przybliżać mają tragiczną historię Holocaustu kolejnym pokoleniom.

W kolejnych dniach zaplanowano między innymi dyskusję pod hasłem „Pamięć zagłady”, pokaz animowanego filmu „Egzekucja Pamięci”- to w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.  W środę i kolejny poniedziałek w Teatrze Jaracza zagrają muzycy związani z kulturą żydowską.

Na zakończenie Dni Pamięci – 3 lutego uczniowie łódzkich szkół wezmą udział w warsztatach teatralnych i lekcjach muzealnych w lokalnych instytucjach kultury. W Łodzi przed wojną mieszkało przeszło 200 tysięcy Żydów. Na terenie Litzmannstadt Ghetto znajdującego się na terenie miasta uwięziono przeszło 160 tysięcy.

Wśród ocalałych, nadal żyjących świadków historii są również ci, którzy oprócz Auschwitz – przeżyli także Lizmannstadt Ghetto. Leonowi Weintraubowi udało się wydostać z Auschwitz, nie został zauważony przez strażników i dołączył do transportu do innego obozu. Z kolei Marian Turski podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku przeżył marsz śmierci więźniów z Auschwitz.


Tekst: red. Agata Gwizdała – Radio Łódź
Foto: Sebastian Szwajkowski – Radio Łódź

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.