Archidiecezja Łódzka
Warsztaty liturgiczno-muzyczne w Porszewicach
10:53 | 09.12.2019 | Wyświetleń: 1027 | Autor: Piotr Drzewiecki

Blisko 100 osób wzięło udział w drugiej edycji warsztatów liturgiczno-muzycznych w Ośrodku w Porszewicach. Przez trzy dni uczestnicy opracowali ponad 20 utworów oraz szkolili swój warsztat wokalny i instrumentalny.

Na co dzień pracują, studiują czy uczą się, a na 3 dni spotkali się po raz drugi, aby pod okiem Katarzyny Młynarskiej, Pawła Bębenka, Jakuba Tomalaka i Piotra Palki doskonalić swoje umiejętności wokalne. Wszystkie utwory zostały przygotowane w aranżacjach na kameralną orkiestrę, która stworzyła część uczestników. Prowadzący skupili się na okresie Adwentu, który obecnie przeżywany jest w Kościele. Chórzyści uczyli się m.in. pieśni „Święta Dziewico” i „Ty przez królową” przygotowane przez Katarzynę Młynarską, „Na komunię” i „Na Adwent” Piotra Palki, „Chwal Jerozolimo Pana” Pawła Bębenka, czy „Panie Jak Cię miłować” oraz „Przyjmij mnie Mistrzu mój” autorstwa Jakuba Tomalaka. – Skupiliśmy się na tych warsztatach na okresie adwentu, który obecnie przeżywamy. Chcieliśmy dać uczestnikom nie tylko adwentowe dźwięki, ale również możliwość przeżycia tego czasu jako rekolekcji. W takim miejscu i w takim czasie to idealne połączenie – tłumaczy Agnieszka Podgórska, pomysłodawczyni i koordynator warsztatów.

W sobotę wieczorem uczestników odwiedził arcybiskup Grzegorz Ryś, który przewodniczył Mszy świętej w kaplicy Ośrodka. – W jaki sposób Bóg nam daje nadzieje? Nadzieja bierze się z tego, że czytasz słowo – to mówi nam dzisiaj II czytanie. Przez to słowo objawia nam Bóg, który jest cierpliwy i nas pociesza. Nie można mówić, że „nie ma sprawy”. Jest sprawa! Ale On stoi koło mnie i mnie pociesza. On jest cierpliwy, nie męczy się mną, znosi bardzo dużo z mojej strony. On poczeka. W Jezusie Chrystusie Bóg stał się sługą, aby potwierdzić obietnice dane ojcom. Bóg jest wierny! To nie jest tak, że Bóg przestaje traktować nas jak naród wybrany. Poganom Bóg służy przez miłosierdzie. Bóg jest cierpliwy, jest przy Tobie i dzięki niemu masz pokrzepieniu, jest wierny danemu słowu i jest miłosierny. To jest nasz Bóg w naszym życiu! Najgłupsza rzecz jaka człowiek może zrobić po grzechu, to schować się przed Bogiem. Człowiek nie dość, że zaszalał, to jeszcze się obraził. Dzieci lepiej się zachowują niż my po grzechu. My nie potrafimy sobie z nim poradzić. Potrzebujemy nadziei. Nadzieja jest z tego kim jest Bóg, a nie z tego kim my jesteśmy. Bądź pozdrowiona pełna łaski! Skąd jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Łaska Boga jest tak wielka, że rodzi się bez grzechu pierworodnego. Gdy my nie radzimy sobie ze swoim grzechem, on przychodzi ze swoją laską. On jest cierpliwy. Ważne by poddać się słowu,  poczekać na nadzieję, wtedy jest adwent – mówił abp Grzegorz Ryś.

–  To był wspaniały czas dla mnie. Cieszę się że aż tylu ludzi odpowiedziało na moje zaproszenie. Stworzyć stu osobowy chór i kameralną orkiestrę to dla mnie wspaniałe doświadczenie, ale również i wyzwanie. Cieszę się, że mogę dać ludziom tego co tak naprawdę gdzieś w tej codzienności i ja poszukuje. Prowadząc zespól, scholę czy chór warto poznać technikę śpiewu, formy rozśpiewki czy kilka nowych tak przepięknie brzmiący dźwięków – podsumowuje Agnieszka Podgórska.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.