Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś uhonorowany nagrodą Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie
21:38 | 23.11.2019 | Wyświetleń: 966 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dziś wieczorem podczas uroczystej Gali Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś otrzymał nagrodę w kategorii Ambasador zatrudnienia osób chorujących psychicznie w regionie łódzkim w roku 2019.

– My tworzymy świat piękniejszy poprzez to, że otwieramy serca pracodawców na to, by przyjmowali w swoje zasoby ludzi wybitnych i wyjątkowych – mam tu na myśli osoby, które maja problem ze zdrowiem psychicznym. – tłumaczy Agnieszka Niedźwiecka – jedna z organizatorów gali. – Dziś tutaj uhonorowaliśmy ludzi odważnych, którzy nie boją się wyzwań, nie idą na łatwiznę, którzy te osoby przyganiają. – dodaje.

W uzasadnieniu, które zostało zaprezentowane przed przyznaniem nagrody łódzkiemu pasterzowi uczestnicy Gali usłyszeli: arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś to człowiek o szczególnej wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w szczególności tego pokrzywdzonego i odrzuconego. Niesie mu wsparcie i orędzie miłości.

Obok metropolity łódzkiego nagrodę w tej kategorii otrzymali: minister Waldemar Buda, Władysław Skwarka – dyrektor państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Katarzyna Tręda – Pisera – rzecznik osób niepełnosprawnych  oraz Marian Litman – członek zespołu Trubadurzy.

Uroczysta Gala została zorganizowana już po raz ósmy przez Towarzystwo przyjaciół Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My”, Fundację Celeste oraz Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Gala odbyła się w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.