Archidiecezja Łódzka
Łask: Odpust św. Michała Archanioła
08:33 | 02.10.2019 | Wyświetleń: 868 | Autor: Piotr Drzewiecki

„Świat potrzebuje modlitwy, potrzebuje opieki duchowej. Niech ten dzisiejszy dzień odpustu będzie wezwaniem do zmiany świata. Jeśli się nie modlisz, zacznij od dzisiaj. Nie to co mówi świat, ale to co chce Pan Bóg może się stać w naszym życiu!” – mówił ks. Paweł Kutynia podczas odpustu w kolegiacie łaskiej.

W święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w kolegiacie łaskiej obchodzony jest jeden z czterech odpustów. Uroczystej Sumie przewodniczył Dyrektor Centrum Służby Rodzinie – ks. Paweł Kutynia. – Michał jest nam pomocą w walce z szatanem. Rafał leczy człowieka, a Gabriel był obecny przy zwiastowaniu. Ci archaniołowie są przy nas i nam pomagają. Ale jest coś ważniejszego – Bóg jest z nami. Zawsze. W dzisiejszej Ewangelii Nataniel siedział pod drzewem figowym i rozmyślał o Jezusie. Być może Nataniel doznawał wizji o Bogu i Archaniołach. Dzisiaj patrząc na nich musimy być pewni ze Bóg nas nie opuszcza! Żyjemy w świecie który zaprasza nas nieustająco do pójścia inną drogą. Zobaczcie ile rodzin i małżeństw rozpada się przez alkoholizm. Jeśli ktoś będzie chciał zniszczyć Polskę, zacznie od Kościoła, bo Kościół broni rodziny. Odmawiając modlitwę do św. Michała Archanioła jest to nasze wezwanie do pomocy rodzinom. Przychodzi czas, gdy jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a to jest właśnie łaska Boża, wszystko wraca do normalnego stanu. Bóg mówił do Nataniela: Jeszcze większe rzeczy zobaczysz! Musimy w to uwierzyć! – mówił ks. Paweł Kutynia.

W dalszej części kazania nawiązał do swojej pracy. – Pracuję w Centrum Służby Rodzinie, miejscu gdzie ludzie szukają pomocy. Świat potrzebuje modlitwy, potrzebuje opieki duchowej. Niech ten dzisiejszy dzień odpustu będzie wezwaniem do zmiany świata. Jeśli się nie modlisz, zacznij od dzisiaj. Nie to co mówi świat, ale to co chce Pan Bóg może się stać w naszym życiu. Archaniołowie przychodzą do człowieka w różnych momentach naszego życia. Czy my umiemy uszanować te dary, które dostajemy i czy umiemy ich używać? Dziś dzień prośby byśmy umieli ufać, byśmy umieli uwierzyć! Stoi przed nami wybór: czy chcemy byś przy Panu Bogu czy chcemy się od niego odsunąć? Naszą jedyną obroną jest ufność w Pana Boga i modlitwa. Jeżeli masz rodzinę, módl się za nią, módl się za męża, żonę, dziecko. Modlitwa może naprawdę przemieniać nasze życie. Niech archaniołowie wam uświadamiają, że Bóg nigdy nikogo nie zostawia. Przychodzi z pomocą w każdej sprawie. Miej ufność że Twoja wytrwałość wyda owoce. I będzie tak jak Bóg chce i jak my zdołamy wyprosić dla siebie i dla innych – mówił celebrans.

Po Mszy odbyła się tradycyjna procesja wokół świątynia, zakończona odśpiewaniem „Te Deum” i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.