Archidiecezja Łódzka
XXIII Niedziela Zwykła – 8 IX 2019
12:47 | 07.09.2019 | Wyświetleń: 883 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 8 września 2019 r.

1. Duszpasterstwo Pszczelarzy naszej Archidiecezji zaprasza na VIII Wojewódzkie Święto Pszczoły, które odbędzie się w przyszłą niedzielę (15 września) w Parafii Św. Ap. Piotra
i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104). W programie o godz. 10.00 Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory, a następnie wykłady na temat wykorzystania produktów pszczelich
w profilaktyce i medycynie, kiermasz miodów i festyn z poczęstunkiem dla wszystkich.

2. Program Dożynek Archidiecezjalnych:
12.00 – Zbiórka delegacji – plac przed katedrą
12.30 – Uroczysta Msza św. z poświęceniem wieńcy.
13.40 – Występy zespołów regionalnych oraz piknik zdrowej żywności

3. Wydział Duszpasterstwa informuje, że od tego roku Kuria nie pośredniczy w rozprowadzaniu Kalendarzy Rolników. Księży Proboszczów zainteresowanych rozprowadzaniem kalendarza prosimy o bezpośredni kontakt z Wydawnictwem Duszpasterstwa Rolników we Włocławku (tel.: 54 235 52 61).

4. Ks. Tomasz Falak (archidiecezjalny ojciec duchowny) pragnie poinformować wszystkich Czcigodnych Księży posługujących w naszej Archidiecezji o tegorocznych rekolekcjach kapłańskich w Porszewicach w bieżącym roku 2019:

 • 9-12 września (poniedziałek-czwartek) – pod kierunkiem o. Jacka Dubela, redemptorysty, członka Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski;
 • 4-7 listopada (poniedziałek-czwartek) – pod kierunkiem ks. Pawła Łobaczewskiego, wykładowcy psychologii i byłego rektora Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, a obecnego proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze;
 • 11-14 listopada (poniedziałek-czwartek) – pod kierunkiem ks. Tadeusza Polaka, niegdyś prowadzącego program dla dzieci w TVP1 pt. Ziarno, a obecnie proboszcza Parafii św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie koło Tarczyna w Archidiecezji Warszawskiej.

Każda seria rekolekcji rozpoczyna się w dniu zjazdu kolacją o godz. 18.00, a kończy obiadem o godz. 13.00. Księża mogą uzyskać stosowne zaświadczenia o udziale w rekolekcjach zamkniętych. Zapisy dokonywane są przez stronę internetową www.uroczyskoporszewice.pl lub telefonicznie w recepcji ośrodka (42 211 85 00 lub 697 777 367).
Wzorem lat ubiegłych Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś pragnie zgromadzić Prezbiterium Kościoła Łódzkiego na rekolekcje, które tym razem będzie głosić osobiście w naszej katedrze w dniach od 2 do 4 października br. o godz. 20.00. Zastąpią one dzień modlitw o uświęcenie kapłanów, jaki niegdyś był organizowany w naszej archidiecezji w pierwszych dniach października, ale nie są równoznaczne z obowiązującymi nas rekolekcjami zamkniętymi, jakie powinniśmy odprawiać każdego roku. Mamy wszyscy świadomość, że podjęcie wyzwań obecnych czasów domaga się pogłębionej refleksji i modlitwy oraz silnej braterskiej więzi w Chrystusowym kapłaństwie, a temu sprzyja czas przeżywany w ośrodkach rekolekcyjnych.
Jednocześnie Ks. Tomasz Falak zaprasza dekanalnych ojców duchownych na spotkanie dotyczące formacji kapłańskiej w roku duszpasterskim 2019/2020. Odbędzie się ono w piątek, 20 września br. w Domu Arcybiskupim przy ul. Skorupki 1 o godz. 10.00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

5. Sakrament bierzmowania w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów przygotowują parafie miejsca zamieszkania. Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii. W celu przystąpienia do sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii, aby uzgodnić z kapłanem sposób i formę przygotowania. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania w kancelarii katedralnej pragnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydaci przybywają do Archikatedry wraz ze świadkiem o godz. 17.45 przynosząc ze sobą dokument noszący tytuł „Sakrament bierzmowania” (potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem spowiednika na odwrocie. Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.
Terminy:
13 września 2019 r. – Bp Marek Marczak
11 października 2019 r. – Bp Marek Marczak
8 listopada 2019 r. – Bp Ireneusz Pękalski
13 grudnia 2019 r. – Bp Marek Marczak
Zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania wydawane są w kancelarii Parafii Archikatedralnej od poniedziałku po bierzmowaniu. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-12.00. Informacja o przyjętym sakramencie bierzmowania wysyłana jest również do parafii chrztu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.