Bp Marczak: ubodzy i bogaci, głodni i syci – wszyscy stanowicie jedną wspólnotę – jedną parafię!
21:56 | 11.09.2019 | Wyświetleń: 1100 | Autor: ks. Paweł Kłys

25 lat temu ówczesny arcybiskup łódzki – ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek – powołał do istnienia parafię pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Andrespolu. Z tej okazji sufragan łódzki – ksiądz biskup Marek Marczak – przewodniczył Mszy świętej dziękczynnej za 25 lat istnienia wspólnoty parafialnej i za dzieła, które w tym czasie w niej się  dokonały.

Zebranych w  świątyni gości i parafian przywitał proboszcz parafii – ks. Marian Górka, który powiedział między innymi – W tym wyjątkowym dniu – dokładnie 11 września 1994 roku – sprawowałem po raz pierwszy Mszę świętą w nowo utworzonej wspólnocie parafialnej.  Stąd bardzo chciałem, abyśmy właśnie w tym dniu – dokładnie 25 lat po tamtej inauguracji –zgromadzili się na tym miejscu, by świętować srebrnym jubileuszu naszej wspólnoty parafialnej. Chcemy podziękować dobremu Bogu za wszelkie dobro, które tutaj przez te lata się dokonało i ciągle się dokonuje. Dziękujemy dziś także naszej Patronce – Najświętszej Maryi Pannie Nieustającej Pomocy, która od 25 lat nami się opiekuje. – podkreślił.

zobacz także:  Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Andrespolu 

W homilii biskup Marek zwrócił uwagę – nawiązując do ewangelii o błogosławieństwach – że błogosławioną była decyzja księdza arcybiskupa Władysława Ziółka, że powołał tę waszą parafię do istnienia. Myślę, że błogosławioną była także nominacja proboszczowska – nominacja ks. kan. Mariana Górka – to błogosławiony człowiek. Ale trzeba dziś także wypowiedzieć błogosławieństwo nad wszystkimi, którzy włożyli w to miejsce swoje serce – swoje oszczędności, swój wysiłek, oraz nad tymi, którzy budowali i budują ten Kościół. (…) Boże błogosławieństwa, to piękna rzecz. Warto błogosławić! Będziemy rozstawać się dziś pod koniec Mszy świętej otrzymując Boże błogosławieństwo i będziemy się rozstawać z dobrym słowem, ale także z zapewnieniem Boga, że jest dla nas bliski, że nas kocha, że o nas pamięta, że możemy na Niego liczyć, ze jest dla nas dobry. To jest Boże błogosławieństwo! – podkreślił hierarcha.

Kończąc homilię, ksiądz biskup złożył życzenia całej wspólnocie parafialnej, która dziś świętowała swój jubileusz – Życzę wam, aby wasza wspólnota, która składa się wcale nie z biednych ludzi – choć pewnie są i biedni, ale składa się również z ludzi bogatych – życzę wam wszystkim – który jesteście bogaci – abyście zobaczyli obok siebie ludzi biednych. Są pośród was ludzie syci – życzę wam, którzy jesteście syci, którzy nie doświadczacie głodu, abyście zobaczyli wokół siebie  głodujących. Byście zobaczyli ludzi ,którzy czegoś potrzebują, którzy są głodni – może niekoniecznie chleba – ale pokoju, sprawiedliwości. Są wśród  was ludzie którzy się śmieją. – życzę wam, byście zobaczyli w tym swoim uśmiechu także ludzi płaczących i nie zapominali o nich. Dziś chwalimy tych, którzy tworzyli i tworzą tą parafię, życzę wam, byście nie zapomnieli o ludziach, którzy płaczą i nie zapomnieli o ludziach, którzy są gdzieś odsunięci na margines, bo wszyscy: i ubodzy, i bogaci, i głodujący, i syci, i ci co płaczą, i się śmieją – wszyscy – stanowicie jedną wspólnotę, jedną parafię! – zakończył kaznodzieja.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.