Archidiecezja Łódzka
Wakacje z Bogiem 2019 – z parafii św. Antoniego w Łodzi
06:02 | 14.08.2019 | Wyświetleń: 691 | Autor: ks. Krzysztof Helik

Jak co roku w dniach od 2 do 11 sierpnia 2019 r. dzieci z parafii św. Antoniego Padewskiego, miały możliwość wyjazdu na letni wypoczynek do Murzasichle, koło Zakopanego na „Wakacje z Bogiem 2019”. Grupa liczyła 94 osoby oraz wykwalifikowana kadra wychowawców. W koloniach uczestniczyli ministranci, lektorzy, kandydaci, scholanki, dzieci z parafii oraz młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla niesłyszących w Łodzi.

Wakacyjnym domem dla wypoczywających dzieci, młodzieży i opiekunów był ośrodek „Halny”. Każdego dnia dzieci miały możliwość przezwyciężania swoich słabości zdobywając takie szczyty jak: Giewont, Gęsią Szyję, Rusinową Polanę, Halę Gąsiennicową, jak również Jaskinie: Mroźną i  Bielańską na Słowacji. Niezapomnianą atrakcją, przepełnioną cudownymi widokami był dla wszystkich spacer koronami drzew na Słowacji oraz spływ Dunajcem ze Sromowców Wyżnych do Szczawnicy, a także wjazd kolejką na Palenicę. Na zmęczone ciało czekał odpoczynek w Aqua Parku w Zakopanem.

Duchowe „akumulatory” koloniści ładowali na codziennej Mszy Świętej, rozmowach duchowych oraz poprzez śpiew i taniec. Nie mogło zabraknąć również zajęć sportowych. Rozegrany został turniej piłki nożnej oraz konkurs plastyczny w 75. Rocznicę Powstania Warszawskiego.

Dziękujemy wszystkim ludziom za okazanie życzliwości i pomoc w organizacji tegorocznych Wakacji z Bogiem.


(dopisek redakcji) Ze sprawiedliwości należy dodać, że jest to już kolejny wakacyjny wyjazd dzieci z tej bałuckiej parafii. Nie byłby on możliwy, gdyby nie ogromne zaangażowanie ks. Krzysztofa Helika – wikariusza parafii pw. św. Antoniego w Łodzi, który organizuje dla dzieci różnego rodzaju wydarzenia parafialne oraz co niedziela przewodniczy Mszy św. dla dzieci, gromadząc przy ołtarzu najmłodszych słuchających z zapartym tchem homilii doskonale opracowanych i przygotowanych. Całoroczna praca duszpasterska – jak widać – przynosi konkretne owoce! Gorąco zachęcamy, aby zapoznać się z Facebookiem Parafii pw. św. Antoniego w Łodzi, a ks. Krzysztofowi życzymy dalszych sukcesów w pracy z najmłodszymi. 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.