Bełchatowscy ministranci na wakacjach w Mikoszewie
12:22 | 05.08.2019 | Wyświetleń: 803 | Autor: ks. Karol Skowroński
Czas wakacji to okazja do wypoczynku i zregenerowania sił po całorocznej pracy. Skwapliwie skorzystali z tego ministranci parafii NMP Nieustającej Pomocy w Bełchatowie, którzy po zakończeniu roku szkolnego z opiekunem, ks. Karolem Skowrońskim, wyjechali do Mikoszewa.

Malownicza miejscowość położona przy ujściu Wisły przez kilka dni pozwoliła korzystać z uroków morskich i słonecznych kąpieli. Sprzyjała temu doskonała pogoda przez cały wyjazd. Ponadto codziennie przewidziane były różne zajęcia i atrakcje.

Przede wszystkim wyjazd obfitował w rywalizację sportową: codziennie rozgrywane były mecze piłki nożnej na pobliskim Orliku, przy ośrodku czy nawet na plaży. Kto chciał, mógł sprawdzić się w ping-ponga i siatkówkę.
Zwiedzaliśmy także okoliczne ważne miejsca. Najpierw był to niemiecki Obóz koncentracyjny w Sztutowie. W Gdańsku zwiedziliśmy Stare Miasto oraz szczególną uwagę poświęciliśmy najnowszej historii, zwiedzając Europejskie Centrum Solidarności, 30 lat od wyborów czerwcowych.
Szczególną i niezapomnianą atrakcją były zajęcia edukacyjne na ranczu Buffalo Bill w Jantarze, uwieńczone przejazdem uczestników konno przez las na plażę.

Do domu powróciliśmy po tygodniu bogatych przeżyć. Wspólnie spędzony czas, rywalizacja sportowa, razem przeżywane atrakcje niewątpliwie wytworzyły mocne więzi między uczestnikami i pomogły w kształtowaniu charakterów młodego pokolenia i pogłębił relacje między młodymi ludźmi.

Wyjazd jest formą podziękowania Ministrantom za ich wytrwałą, ofiarną i piękną służbę przez cały rok. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Bełchatowie, proboszcza ks. Antoniego Pietrasa oraz prywatnych darczyńców koszt wakacji dla uczestników jest symboliczny i każdy może sobie na niego pozwolić.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.