Salezjanie świętowali ze swoim patronem
21:20 | 31.01.2013 | Wyświetleń: 908

"Chrześcijanin to człowiek zawierzenia i modlitwy. Uczyńcie z tego cel waszego wewnętrznego dążenia" - zachęcał abp Marek Jędraszewski uczniów szkół salezjańskich z Łodzi. 31 stycznia świętował razem z nimi wspomnienie św. Jana Bosko.

Obchody święta zaczęły się już rano. Nie było normalnych lekcji, tylko spotkania z wychowawcami, warsztaty, spotkanie misyjne i prelekcja o wolontariacie.
Przed południem do szkoły przy ul. Wodnej przyjechał abp Marek Jędraszewski. Najpierw obejrzał dramę „Błogosławiona”, przygotowaną przez uczniów ze szkolnego teatru, a mówiącą o stworzeniu świata i Matce Bożej. Potem było tradycyjne salezjańskie „słówko”.
Ukoronowaniem spotkania była msza święta. Razem z metropolitą łódzkim ofiarę sprawowali m.in. ks. Sławomir Łubian (inspektor warszawskiej Inspektorii Salezjańskiej), ks. Julian Dzierżak (dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich) i łódzcy salezjanie.

Abp Jędraszewski mówił w homilii o św. Pawle i św. Janie Bosko. „»Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam – radujcie się!«. Święty Paweł te słowa pisał będąc w więzieniu, za to, że głosił innym nauki Jezusa. Znalazł się niejako w sytuacji dramatycznej, gdyż nie wiedział, czym jego pojmanie się skończy. Mimo wszystko trwał w wierze i miłości do Chrystusa. Chciał podkreślić, że chrześcijanin to człowiek mający w sobie wewnętrzną radość, niezależnie od okoliczności. Ta siła i radość wynika z przekonania, że jest dzieckiem Bożym” – mówił metropolita łódzki.
Na św. Pawle wzorował się ksiądz Bosko. „Przygarniał dzieci, które często były z dala od Boga. Chciał w ich oczach zobaczyć radość, niezależnie od sytuacji, w jakiej przyszło im żyć” – przypominał pasterz Kościoła w Łodzi. Zachęcał też uczniów, by za przykładem patrona swojej szkoły wyróżniali się „wyrozumiałą łagodnością”, czyli umieli właściwie oceniać drugich, potrafili właściwie patrzeć na dobro i zło, nikogo nie odtrącali oraz umieli pochylić się nad drugim człowiekiem i pomóc mu w potrzebie. Apelował do całej społeczności szkolnej, by bezgranicznie zaufała Bogu. „Chrześcijanin to człowiek zawierzenia i modlitwy. Uczyńcie z tego cel waszego wewnętrznego dążenia, niech wam na tym szczególnie zależy. Pozwólcie, by wychowawcy w tym wam pomagali. To jest niesamowity przykład wychowania, jakie znajdujemy u świętego Pawła, a który kilka wieków później zastosował w swej pracy ksiądz Bosko” – mówił abp Jędraszewski. Podkreślał, że wspólnota salezjańska liczy dzisiaj ponad 16 tysięcy księży i braci oraz kilkaset instytucji, szkół i zakładów na świecie. „Wszystkie one powstały dzięki pracy i wsparciu księdza Bosko. Te wielkie dzieła, w których wy też uczestniczycie, choć trochę przyczyniają się do zmiany naszego świata na lepsze” – podsumował metropolita łódzki.

Czwartkowe spotkanie było jednym z elementów obchodów 90-lecia Wspólnoty Salezjańskiej w Łodzi. Rozpoczęły się one w czerwcu 2012 r. „Świętem Młodych”, a zakończą tymże w czerwcu 2013 r. 6-7 czerwca do Łodzi przyjadą relikwie św. Jana Bosko. Będzie to punkt kulminacyjny salezjańskich obchodów rocznicowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.