Archidiecezja Łódzka
Warszawa: uroczystości w sanktuarium św. Andrzeja Boboli
12:21 | 14.05.2009 | Wyświetleń: 286
Warszawa: uroczystości w sanktuarium św. Andrzeja Boboli

Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk będzie przewodniczył w najbliższą sobotę, 16 maja, uroczystościom w sanktuarium narodowym św. Andrzeja Boboli w Warszawie. W wigilię uroczystości abp Jan Martyniak będzie przewodniczył liturgii w obrządku bizantyjsko-ukraińskim.

Uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli, od 2002 r. patrona Polski, rozpoczną się w sanktuarium narodowym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie w piątek, 15 maja. O godz. 19.00 abp Jan Martyniak, metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego, będzie przewodniczył liturgii w obrządku bizantyjsko-ukraińskim.

„ Św. Andrzej Bobola jest patronem jedności, pracował wśród unitów. Dlatego chcielibyśmy, by w uroczystościach ku jego czci znaleźli swoje miejsce także duchowni i wierni obrządku bizantyjsko-ukraińskiego” – mówi ks. Kazimierz Kubacki SI, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli i kustosz sanktuarium.

Msza św. odpustowa zostanie odprawiona w sobotę o godz. 17.00. Eucharystii przewodniczyć będzie abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. Homilię wygłosi ks. Krzysztof Ołdakowski, rektor Kolegium Księży Jezuitów w Warszawie.

Św. Andrzej Bobola żył na początku XVII wieku. Ten jezuita-misjonarz przemierzał rozległe obszary znajdujące się dzisiaj na terytorium Polski, Białorusi i Litwy, aby nieść Dobrą Nowinę ludziom opuszczonym i religijnie zaniedbanym. Uwieńczeniem jego gorliwego życia było męczeństwo za wiarę, którą poniósł 16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim. Papież Pius XI kanonizował w Rzymie Andrzeja Bobolę 17 kwietnia 1938 roku.

Od roku 2002 św. Andrzej Bobola jest patronem Polski, której przychodził z pomocą w różnych, trudnych momentach jej dziejów. W jednym z objawień prywatnych zapowiedział odzyskanie niepodległości przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej. Wydarzenia z 1918 roku wielu uznało za spełnienie proroctwa.

Kiedy młode państwo polskie zaczęło się umacniać i rozwijać, ze wschodu ruszyła ofensywa bolszewicka. Przed Polską pojawiło się widmo zagłady. Wtedy arcybiskup warszawski zarządził odprawienie nowenny za wstawiennictwem Andrzeja Boboli. Po jej zakończeniu, 15 sierpnia polska armia odniosła zwycięstwo nad bolszewikami, zwane popularnie „Cudem nad Wisłą”.

W czerwcu 2007 r. Episkopat nadał kościołowi, w którym znajdują się integralne relikwie św. Andrzeja, tytuł sanktuarium narodowego. Posługę duszpasterską w parafii sprawują od dnia jej ustanowienia księża jezuici. Sanktuarium, w którym spoczywają relikwie Męczennika, wybudowano w latach 1980-1989. W 60. rocznicę kanonizacji św. Andrzeja Boboli, w roku 1998, sprowadzono jego relikwie z Rzymu do Warszawy. 16 maja 2002 r. św. Andrzej Bobola został ogłoszony drugorzędnym patronem Polski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.