Archidiecezja Łódzka
Akcja modlitewna przed Białym Marszem
22:11 | 21.05.2009 | Wyświetleń: 568
Akcja modlitewna przed Białym Marszem

Dziesiątki wspólnot zakonnych i świeckich uczestniczą w modlitwie w intencji Białego Marszu Wdzięczności za Dar Życia. Odbędzie się on 30 maja w Łodzi. Organizatorzy proszą chętnych o udział w modlitewnym przygotowaniu imprezy.

Prośba o modlitwę w intencji Marszu była jednym z pierwszych etapów przygotowania do imprezy. „Tego typu inicjatywa nie może się udać bez modlitewnego wsparcia. Dlatego chcieliśmy poprosić o nie jak największe grono osób” – wyjaśniają organizatorzy.
Na apel pozytywnie odpowiedziały niemal wszystkie żeńskie i męskie zgromadzenia działające na terenie Łodzi, m.in. karmelitanki, służebniczki, antonianki, karolanki, urszulanki, sercanki, antoninki, maksymilianki, karmelitanki bose, bonifratrzy czy misjonarze NSJ.
Modlitewne wsparcie zapewniają też klerycy z franciszkańskiego Wyższego Seminarium Duchownego, członkowie Szkoły Nowej Ewangelizacji im. Jana Pawła II, Dzieci Światłości i Ognisko Miłości.
W akcję włączyły się też wspólnoty spoza regionu łódzkiego, m.in. karmelitanki Bose z Krakowa, urszulanki z Sieradza, małe siostry Jezusa z Częstochowy, Wspólnota sióstr Uczennic Krzyża, benedyktyni z Tyńca, Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (Blizne), mniszki kamedułki z Tyszowca.
O modlitwie w intencji Marszu pamiętają też księża z Domu Księży Emerytów Archidiecezji Łódzkiej, członkowie grup modlitwy za miasto, pojedynczy zakonnicy i siostry zakonne, środowisko Teatru Logos, nauczyciele z duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców oraz członkowie kółek żywego różańca.

Biały Marsz Wdzięczności za Dar Życia odbędzie się w sobotę, 30 maja w Łodzi. Rusza spod pomnika Jana Pawła II (14.00) i dochodzi do pomnika św. Faustyny Kowalskiej. W jego trakcie zbierane będą pieniądze na uruchomienie dwóch nowych „Okien Życia” – w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.