Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie
Proboszcz: ks. kanonik Bogdan Jeleń
Wikariusz: ks. Robert Zientera
Telefon: 44 616 51 15

Adres: Główna 143, 97-318 Czarnocin
http://www.parafia-czarnocin.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny


Parafia została erygowana 23 kwietnia 1289 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę. Pierwszy drewniany kościół wystawiony w 1289 roku przetrwał do pożaru w 1712 roku. Kolejny, też drewniany, powstał w latach 1713-1715, ale nieodnawialny szybko podupadł i spłonął, a nabożeństwa przez wiele lat odprawiano w prowizorycznej kaplicy urządzonej w dzwonnicy. Obecna murowana świątynia została wybudowana w latach 1879-1891 i konsekrowana 5 maja 1891 roku przez biskupa Aleksandra Kazimierza Bereśniewicza. Orientowany kościół przy ulicy Głównej 144 rozbudowano w 1905 roku. Jest to budowla w stylu eklektycznym, jednonawowa, na planie prostokąta, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z przybudówkami i kwadratowa wieżą w fasadzie głównej. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XIX wieku, zasłaniany obrazem św. Rocha. Drugą kondygnację stanowi obraz Przemienienia Pańskiego. Na bramach ustawione są rzeźby św. Piotr i św. Pawła. Prawy ołtarz boczny pochodzi z XVIII wieku i poświęcony jest Matce Bożej Nieustającej Pomocy. U góry znajduje się obraz św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem. Lewy ołtarz boczny, zbudowany w XIX wieku, przedstawia św. Franciszka z Ukrzyżowanym Chrystusem. W zwieńczeniu znajduje się obraz św. Barbary. Ambona z polichromią i złoceniami oraz klasycystyczna chrzcielnica pochodzą z XVIII wieku. Warto zwrócić uwagę na barokowy krucyfiks i eklektyczną rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego z 1883 roku. Jako wotum na 1000-lecie Chrztu Polski zostały ufundowane witraże. W kościele znajduje się wiele tablic pamiątkowych i epitafijnych. Na terenie parafii jest kaplica pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej w Woli Kutowej.

Ulice należące do Parafii


MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

Czarnocin, Bieżywody, Biskupia Wola, Budy Szynczyckie, Kalska Wola, Remiszewice, Szynczyce, Tychów, Wola Kutowa, Zamość, Zawodzie

Dni powszednie

pn, śr, pt 17:30, 18:00

wt, czw 07:00, 07:30

Soboty

07:00, 07:30

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 10:30, 12:00
15:00 - Wola Kutowa (oprócz lipca i sierpnia)

POCHODZĄCY Z PARAFII

† Ks. Juliusz Fortak – święcenia 1953
(ur. 1.08.1928, zm. 15.04.1986)

Ks. Jarosław Wojtal – święcenia 11. 06. 1988

Ks. Waldemar Bartocha – święcenia 7. 06. 2003

DUSZPASTERZE

Proboszcz: ks. Bogdan Jeleń mian. 27 VIII 2011 tel. 44 616 51 15
Wikariusz: ks. Robert Zientera, mian. 29 VIII 2020 tel. 44 616-51-80

 

czynna pn-pt 15:30-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.