Archidiecezja Łódzka
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi
Proboszcz: ks. Krzysztof Majacz
Wikariusz: ks. Adam Grałek, ks. Stanisław Cichosz
Telefon: kancel 42 657-02-37

Adres: Kościelna 8/10, 91-437 Łódź
http://mariacka-lodz.com.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1430 r. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny wybudowany w latach 1888–1897 z ofiar mieszkańców Łodzi wg projektu warszawskiego arch. Konstantego Wojciechowskiego. Murowany, trójnawowy z transeptem i dwiema wieżami w fasadzie. Konsekrowany przez bpa warszawskiego Kazimierza Ruszkiewicza.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny w półokrągłej absydzie, w nastawie tryptyk gotycki obustronnie zdobiony – dzieło artysty rzeźbiarza Antoniego Panasiuka. W środkowej cześci tryptuku rzeźba sceny Wniebowzięcia NMP w otoczeniu apostołów i trzech niewiast wokół pustego grobu – nad nią rzeźba sceny ukoronowania NMP. Na dwóch bocznych skrzydłach tryptyku podzielonego na kwatery z jednej strony płaskorzeźby przedstawiające tajemnice radosne i chwalebne różańca, a na odwrotnej stronie malowidła na miedzianej blasze przedstawiające tajemnice bolesne różańca. Obok bocznego skrzydła tryptyku w niszy figura bł. Czesława, a obok prawego – rzeźba św. Jana Kantego. U góry nad tryptykiem rzeźby: św. Wojciecha i św. Stanisława biskupa i męczennika. Na predelli ołtarza w małych niszach rzeźby: św. Ambrożego, św. Grzegorza, św. Hieronima i św. Augustyna. Prezbiterium oświetlają ostrołukowe okna z witrażami przedstawiającymi św. Wojciecha, Wniebowzięcie NMP i św. Stanisława biskupa.
Prezbiterium oświetlają ostrołukowe okna z witrażami przedstawiającymi św. Wojciecha, Wniebowzięcie NMP i św. Stanisława Biskupa. Pozostałe wypełnione są ornamentami geometrycznymi. Witraże są z 1891 r. Nad drzwiami z prezbiterium do zakrystii znajduje się płaskorzeźba Chrystusa w Ogrójcu, a nad drzwiami z prezbiterium do kaplicy – Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu. W kaplicy obok prezbiterium ołtarz z gotycką nastawą, a w niej obraz Matki Bożej Miłosierdzia – Matki Boskiej Łódzkiej. W tejże kaplicy znajduje się chrzcielnica z białego marmuru. Tutaj była chrzczona sługa Boża Stanisława Leszczyńska.
W transepcie w półkolistej absydzie obraz z barwną rzeźbą św. Anny uczącej czytać Maryję. Po drugiej stronie transeptu znajduje się kaplica z barwną rzeźbą Świętej Rodziny.
W kościele na ścianach stacje Drogi Krzyżowej – płaskorzeźby w drzewie lipowym wykonane w Tyrolu (dar rodziny Brajerów z Radogoszcza). Chór muzyczny wsparty na dwóch filarach, a na nim 37-głosowe organy w gotyckiej oprawie sprowadzone z Wiednia w 1892 r. Posadzka w kościele terakotowa firmy Meroy&Boch Mottlach, ułożona 1891–1892, ufundowana przez fabrykanta Poznańskiego.

Ulice należące do Parafii

Bałucki Rynek, Berlińskiego,Bojowników Getta Warszwskiego,Drewnowska - nr 1-117 i 2-110, Franciszkańska - 1-53 i 2-52, Harnama, Jakuba, Joselewicza, Komunardów, Kościelna, Limanowskiego - 2-34, Lutomierska - 1-55 i 2-86, Łagiewnicka - 1-23 i 2-16, Marynarska - 1-25 i 2-22, Marysińska - 1-38 i 2-20, Mianowskiego - 5 i 7, Młynarska - 1-21 i 2-20, Obrońców Warszawy - 11, Organizacji "Wolność i Niepodległość" - 41-65, Obrońców Westerplatte - 2-16,Pacanowskiej, Piwna - 1-29, Podrzeczna, Rybna - 1-11, Smugowa, Stary Rynek, Sojczyńskiego, Skury Skoczyńskiego, Widok - 2-10, Wojska Polskiego - do ul. Widok - 2, Wolborska, Współzawodnicza, Zachodnia - 1-45A i 2-22B, Zgierska - 1-21 i 2-34, Zielna 1-19 i 2-6, Źródłowa - 1-5 i 2-4, Żytnia.

Dni powszednie

06:30, 07:00, 08:00, 08:30 (tylko we wtorki w kaplicy), 17:30, 18:00

Soboty
Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30 (dla dzieci), 13:00, 18:00 dla młodzieży (w wakacje o 19:00)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 11 000

ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 14, 15, 16 listopada

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2006 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: –

PLEBANIA: murowana, w 1994 r. dobudowana do domu parafialnego, kanalizacja, centralne ogrzewanie gazowe w 2000 r.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Szpitalu im. dra Z. Radlińskiego, ul. Drewnowska 75

FORMY DUSZPASTERSTWA: Apostolstwo Modlitwy, Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich, III Zakon św. Franciszka, Neokatechumenat, Anonimowi Alkoholicy „Bałutka”, Grupa Młodzieżowa „Nowe Jeruzalem”, Duszpasterstwo Akademickie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Wieczernik”, ministranci, schola, asysta, chór

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Mieloch TJ 1920–1923
ks. Józef Gołębiewski TJ 1924–1928
ks. Stnaisław Sopuch TJ 1928–1930
ks. Hipolit Pyszyński 1930–1941
ks. Bolesław Żukowski 1946–1962
ks. Zygmunt Hołdrowicz 1962–1982
ks. Adam Lepa 1982–1988
ks. Stanisław Grad 1988–1990
ks. Józef Masłowski 1990–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Jan Przymusiała, wyśw. 1956
ks. Piotr Miler, wyśw. 1979
ks. Tadeusz Zawiślak, wyśw. 1966
ks. Andrzej Bednarek, wyśw. 1989
† ks. Władysław Owczarek, wyśw. 1974
ks. Stefan Bujak, wyśw. 1990
ks. Władysław Głębocki MSF, wyświęcony w 1977

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Dorota Polniak, 1997, salezjanka
† s. Zdzisława Patrzykąt, 1945, salezjanka
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1813–2006, małżeństw 1813–2006,
zmarłych 1813–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Krzysztof Majacz, mian. 1 VII 2013, tel. 42 655-01-21
Wikariusze: ks. Adam Grałek, mian. 27 VIII 2016, tel. 518 539 993
ks. Stanisław Cichosz, mian. 30 VIII 2019

czynna: pn-pt 10:00-12:00  15:30-17:30

sb. 10:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.