Trójcy Przenajświętszej w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Ryszard Olejnik
Wikariusz: ks. Tomasz Cyliński, ks. Józef Głowacki
Telefon: 42 643-44-19

Adres: gen. Grota Roweckiego 1a , 93-217 Łódź
E-mail: trojca@poczta.onet.pl

http://trojcaprzenajswietszawlodzi.pl.tl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 2 VI 1996 r. autorzy projektu arch. Marek Grymin, współpraca – arch. Mirosław Rybak. Zespół połączonych ze sobą budynków ośrodka parafialnego: 1) kościół o układzie bazyliki trójnawowej (pseudobazylika) z aneksami kaplicznymi, chórem nad kruchtą i wieżą – dzwonnicą; 2) skrzydło o charakterze administracyjno-społecznym; 3) skrzydło mieszkalne – plebania. Zakończenie budowy 27 IX 2003 r. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Poświęcony 27 IX 2003 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz granitowy, Droga Krzyżowa – olej na desce, wyk. artysta plastyk Zbigniew Pułko, profesjonalny system wentylacji kościoła, pobudzany elektronicznie, zimą zasilany podgrzewanym powietrzem. Organy elektroniczne VERMONA. Nagłośnienie firmy RDUCH, miejskie centralne ogrzewanie. Aktualnie prowadzone są prace przy polichromii w absydzie prezbiterium.

Ulice należące do Parafii

Dąbrowskiego – nr 40a–64, Grota-Roweckiego – 1–7, Kossaka, Podhalańska, Rodakowskiego, Rudnickiego, Rydza Śmigłego – 42–78, Standego, Strzemińskiego, Tatrzańska – 86–120 i 65–105, Wandurskiego – nr nieparz., Zapadła, Zbaraska

Dni powszednie

07:30, 17:30, 18:00

Soboty

07:30, 17:30, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 15 400
ODPUST: Niedziela Trójcy Przenajświętszej
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i Niedziela Trójcy Przenajświętszej
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (abp Władysław Ziółek)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: budowa ukończona w 1998 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie miejskie, stan techniczny bardzo dobry
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: 17 Kół Żywej Róży, Rycerstwo Niepokalanej, schola dziecięca i młodzieżowa, Zespół Charytatywny, Służba Liturgiczna, asysta.
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Ryszard Olejnik 1989–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Dariusz Piwowar, wyśw. 1996
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Błażej Bartoszewski OFM Conv., 1991
o. Piotr Kleszcz OFM Conv., 1993
o. Paweł Warchoł OFM Conv., 1992
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2006, małżeństw 1989–2006,
zmarłych 1989–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:ks. kan. Ryszard Olejnik, mian. 1 X 1989 tel. 42 643-44-19

Wikariusze:ks. Tomasz Cyliński, mian. 28 VIII 2018, tel. 42 642-27-65
ks. Józef Głowacki, mian. 28 VIII 2018, tel. 42 642-51-95

czynna pn-pt 10:00-11:00 15:30-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.