Parafia Świętego Witalisa Męczennika w Tuszynie
Proboszcz: ks. Marek Stępniak
Wikariusz: ks. Emanuel Stańczyk, ks. Mariusz Lach
Telefon: 42 614-30-12

Adres: Łowicka 1, 95-080 Tuszyn
http://www.canna.pl/tuszyn/index.php?page=parafia
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1345 r. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1860–1862 z fundacji A. Płodowskiego, właściciela Żeromina, prawdopodobnie wg projektu architekta warszawskiego Józefa Orłowskiego. Rozbudowany 1927 r. wg projektu Oskara Sosnowskiego. O uproszczonych formach neoromańskich. Poświęcony 19 IX 1882 r. przez abpa Wincentego Teofila Chościak Popiela.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny – obraz Matki Boskiej, zwanej Tuszyńską. Ołtarz św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ołtarz św. Witalisa Męczennika patrona parafii i kościoła. Ołtarz św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Organy stare piszczałkowe, mechaniczne, 3 dzwony spiżowe. Stacje Drogi Krzyżowej wykonane z gipsu.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bądzyń – 6 km, Czyżemin – 6, Dylew – 5, Garbów – 4, Głuchów – 5, Górki Duże – 5, Górki Małe – 4, Jutroszew – 10, Kępica – 4, Modlica – 5, Szczukwin – 6, Tuszyn miasto, z kościołem parafialnym, Tuszynek Majorecki – 2, Wola Kazubowa – 6, Żeromin – 3

Dni powszednie

07:00, 18:00

nabożeństwa:
zawsze po mszy św. wieczornej

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00
09:00 kaplica w Jutroszewie

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 8000

ODPUST: św. Witalisa, obchodzony w niedzielę po 28 kwietnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: sobota, niedziela Zesłania Ducha Świętego, poniedziałek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,5 ha (1 km)

PLEBANIA: zbudowana w 1916 r., stan techniczny dobry, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie, gaz ziemny

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Jana Chrzciciela, na cmentarzu grzebalnym
Kaplica pw. św. Klary, w Jutroszewie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Kółka Żywej Róży, Oaza Rodzin, Oaza Młodzieżowa, ministranci, schola, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Zespół Charytatywny, Zespół rozprowadzający prasę i książki katolickie

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Muznerowski 1910–1925
ks. Józef Pełczyński 1925–1930
ks. Romuald Brzeziński 1930–1942
ks. Kazimierz Maluga 1942–1947
ks. Leon Dębicki 1947–1971
ks. Stanisław Wieteska 1971–2002
ks. Henryk Leśniewski 2002–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Mieczysław Lipiński, wyśw. 1951
† ks. Józef Ambrozi, wyśw. 1951
† ks. Edward Nastałek, wyśw. 1958
† ks. Grzegorz Kudrzycki, wyśw. 1959
ks. Stefan Moczkowski, wyśw. 1962
ks. Kamil Leśniewski, wyśw. 1987
ks. Roman Majewski OSPPE, wyśw. 1989

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Mirosław Dmochowski SDB, wyśw. 1985

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1913–2006, małżeństw 1913–2006, zmarłych 1913–2006. Jedna księga z 1882 r., brakuje ksiąg z okresu II wojny.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks.Marek Stępniak , mian. 1 VIII 2015 tel. 42 614-30-12
Wikariusze: ks. Emanuel Stańczyk, mian. 29 VIII 2020 tel. 42 614-30-12
ks. Mariusz Lach, mian. 30 VIII 2019

Na terenie parafii mieszka:
ks. Henryk Leśniewski(emeryt)

czynna pn śr 15:00-17:00

wt 9:00-11:00  15:00-17:00

czw sb 9:00-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.