Parafia Świętego Michała Archanioła w Łodzi
Proboszcz: ks. Leszek Kaczor
Wikariusz: ks. Filip Durlak
Telefon: 42 640-60-50
Fax: 42 657-72-12

Adres: Rysownicza 11 , 91-855 Łódź
E-mail: parmich@archidiecezja.lodz.pl

http://www.michal.org.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kaplica murowana, wybudowana w 1991 r. Poświęcona 12 listopada 1994 r. przez abpa Władysława Ziółka. Rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego 2000/2001 r. Kościół jednonawowy z obejściem i transeptem. Wzdłuż obejścia zaprojektowano wnęki na ołtarze boczne oraz nisze na konfesjonały. Zachodnia ściana transeptu łączy kościół z pozostałymi funkcjami domu parafialnego. Całość zespołu zaprojektowano jako jednorodną kompozycję prostych brył z dominantą dachu nawy kościoła.

Ulice należące do Parafii

Franciszkańska – nr 126–170 i 133–187, Inflancka – 5–33, Kowalska – 4–10, Łagiewnicka – 65–105 i 102/116–122, Malarska, Marysińska – 90–116, Młynarska – 104, Okopowa – 3–7 i 6–40a, Rysownicza, Sukiennicza, Szewska, Szklarska

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 9000
ODPUST: św. Michała Archanioła, obchodzony w niedzielę po 29 września
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: trzy dni przed odpustem św. Michała Archanioła
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: od września 1994 r. mieszkania przy kaplicy, kanalizacja, gaz, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Grupa Nowej Ewangelizacji, ministranci, asysta parafialna
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Zdzisław Kowalewski 1989–1998 ks. Marek Izydorczyk 1998–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Rafał Leśniczak, wyśw. 2004
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Małgorzata Szaszkiewicz, misjonarka miłości
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2006, małżeństw 1989–2006,
zmarłych 1989–2006
OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz: ks. Leszek Kaczor, mian. 15 VII 2016 tel. tel. 42 640-60-50
Wikariusze: ks. Filip Durlak, mian. 31 VIII 2014 tel. 693-836-517

czynna pn-pt 7:30-8:00  16:30-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.