Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Judy Tadeusza w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Piotr Miler
Wikariusz: ks. Andrzej Sobstel
Telefon: 42 659-99-16

Adres: Antoniego Książka 40, 91-528 Łódź
E-mail: juda@neostrada.pl

http://www.judatadeusz.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura: 3 IX 1992 r. początek budowy kaplicy łącznie z domem parafialnym wg projektu architektów Mirosława Rybaka i Marka Grymina. 27 X 1997 r. oddanie do użytku oraz poświęcenie
kaplicy przez abpa Władysława Ziółka. 12 IX 2003 r. rozpoczęcie budowy nowego kościoła wg projektu architektów Przemysława Szustkiewicza i Agnieszki Siemaszko oraz konstruktora inż. Janusza Freya. Jest to świątynia o klasycznym trójnawowym układzie i kompozycji niezależnych, zestawionych ze sobą elementów, gdzie dominantę stanowi bryła świątyni. Charakter i tektonika architektury zostały dostosowane do otoczenia obiektu tak, aby spoić projektowany kościół z krajobrazem, a fasadą główną kościoła zamknąć perspektywę najbliższego skrzyżowania ulic. Konstrukcja budynku tradycyjna, żelbetowo-murowana. Poświęcony 30 XI 2008 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Ulice należące do Parafii

Akademicka,
Babiego Lata,
Bażancia,
Bociania,
Centralna nr parz. Do 28 i nieparz. Do 39,
Chromowa,
Cynowa,
Diamentowa,
Dojazdowa,
Dworzaczka,
Działka,
Fiołkowa,
Herbowa,
Jagodowa,
Jakubowicza,
Jeziorańskiego,
Jeża,
Kacza,
Kasztelańska,
Klimatyczna,
Kobaltowa,
Kogucia,
Koniakowska,
Krajobrazowa,
Magnoliowa,
Mikowa,
Owcza,
Piaskowa,
Piliczna,
Pirytowa,
Platynowa,
Promienna,
Rogowska,
Rosickiego,
Roślinna,
Rubinowa,
Rysia,
Rżewskiego,
Skrzydlata nr nieparz.,
Słowicza,
Stasia,
Strusia,
Strykowska nr 80-92,
Strzeleckiego,
Szafirowa,
Szmaragdowa,
Szpacza,
Tlenowa,
Turystyczna,
Uranowa,
Uzdrowiskowa,
Wakacyjna,
Warszawska od nr 78 i 59a do końca,
Wawrzyniaka,
Wczasowa,
Widokowa,
Wiewiórcza,
Woskowa,
Wycieczkowa do nr 62 i 59a,
Wypoczynkowa,
Zajęcza,
Żucza.

Dni powszednie

07:00 (w kaplicy sióstr ul. Żucza), 18:00

Soboty

07:00 (w kaplicy sióstr ul. Żucza), 18:00

Niedziele i święta

08:00, 09:00 (w kaplicy sióstr ul. Żucza),10:00, 12:00, 18:00 (od IX do VI)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3000
ODPUST: św. Judy Tadeusza, obchodzony w niedzielę po 28 października
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2013 r. (bp Adam Lepa)
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: Kaplica pw. Świętej Rodziny w Domu Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux, ul. Żucza 38
Kaplica w Domu Pomocy Społecznej, ul. Dojazdowa 7
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, chór, schola, katecheza dla dorosłych
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1989, małżeństw od 1989, zmarłych od 1989

Obsada personalna:
Proboszcz:      ks. kan. Piotr Miler, mian. 1 VII 1998    tel. 42 659-99-16
Wikariusz:       ks. Andrzej Sobstel, mian. 29 VIII 2015      tel. 42 659-99-17

czynna pn-pt 17:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.