Archidieczja Łódzka

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie

Proboszcz: ks. kan. Jarosław Leśniak
Wikariusz: ks. Łukasz Mika
Telefon: 43 672-10-14
Adres: Rynek Kościuszki 14 98-170 Widawa
Strona internetowa: www.parafiawidawa.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1417 r. (abp gnieźnieński Mikołaja herbu Trąba)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1678–1709, w stylu barokowym, orientowany, jednonawowy, prez¬biterium węższe o zamknięciu półkolistym. Wejście do kościoła usytuowane od zachodu przez kwadratową kruchtę. Projektant kościoła nieznany. Zakończenie budowy w 1709 r. Konsekracja w 1731 r. przez bpa Franciszka Józefa Kraszewskiego, sufragana gnieźnieńskiego.

Wyposażenie kościoła:
W kościele znajduje się ołtarz główny z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania oraz rzeźbami św. Wojciecha i św. Stanisława,ufundowany przez chorążego wieluńskiego Stanisława Karsz¬nickiego. Cztery rzeźbione ołtarze boczne z obrazami i figurą Pana Jezusa. Ambona barokowa z pocz. XVIII w., 15-głosowe organy barokowe z zegarem i rzeźbami grających kobiet. Spiżowa chrzcielnica – późnorenesansowa z 1600 r. – dzieło Michała Otmana z Krakowa, podarowana przez Walentego Widawskiego, rektora Akademii Krakowskiej. W parkanie dzwonnica z 1903 r., w której umieszczone są 3 dzwony. Stacje Drogi Krzyżowej gipsowe.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chrusty – 9 km, Dąbrowa Widawska – 4, Dębina – 2,5, Grabówie – 7, Kąty – 5, Kurówek – 10, Las Zawadzki – 8, Las Zborowski – 5, Ochle – 8, Podgórze – 2, Rogoźno wieś i kolonia – 2,5, Świerczów wieś i kolonia – 3, Widawa osada, z kościołem parafialnym, Witoldów – 3,5, Wola Kleszczowa wieś i kolonia – 3,5, Zawady wieś i kolonia – 5,6, Zborów –5