Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Odkupiciela i świętego Jana Bożego w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Jarosław Nowak
Wikariusz: ks. Łukasz Szmit, ks. Piotr Borowiec
Telefon: 42 645-09-57

Adres: Jutrzenki 7, 93-377 Łódź
http://www.parafiamatkiodkupiciela.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 IX 1988 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół wybudowany w latach 1994-1999 wg projektu arch. Aleksego Dworczaka. Styl
nowoczesny. Poświęcony 11 X 1999 r., konsekrowany 5 III 2000 r. przez abpa
Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
Obraz Matki Odkupiciela poświęcony 22 września 1993 r. w Rzymie przez Ojca Świętego
Jana Pawła II (namalował artysta Edward Habdas). Witraże przedstawiają cztery
żywioły w służbie Pana, wg projektu Janiny Habdas, wykonała Salezjańska Pracownia
Witraży w Łodzi. Odrestaurowany stary krzyż, polichromowany i złocony, ściana
ołtarzowa (wys. ok. 5 m), w nastawie ołtarza grupa Ukrzyżowanie - autor Zygmunt
Brachmański, nowa Droga Krzyżowa - tego samego autora, relikwiarz oraz obraz św.
Jana Bożego - dar Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego - Ojców Bonifratrów,
współczesne tabernakulum, organy, ogrzewanie lokalne, podłogowe.

Ulice należące do Parafii

Antenowa, Beniowskiego, Białostocka, Budowlana – nr 1–3 i 2–4, Bułgarska, Czynna, Czytelnicza, Dachowa, Gładka, Gościnna – 4–6 i 7–9, Grażyny, Jutrzenki, Kluczowa, Koncertowa, Kongresowa, Kosynierów Gdyńskich – 24 i 17 do końca, Kozielska, Kwietniowa, Luźna, Łazowskiego Klaudiusza, Mieszkalna, Modrzejewskiego – 84, Obszerna – 2–6 i 23–61, Ofiarna, Okienna, Okręgowa, Osobliwa, Pałacowa, Paradna – 61 i 85, Przedświt, Pryncypalna, Radosna, Rentowna, Rycerska, Rzgowska – 127 do Strażackiej, Sarmacka – od 37, Starościńska, Strażacka – 9 i 11, Szkolna, Średnia, Trębacka, Trybunalska, Tuszyńska – 60/64 do 130 i 77–193, Ujazd, Wczesna, Wesoła, Zagraniczna, Żółta, Żywotna

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 12:00, 13:15, 18:00, 20:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 11 500

ODPUST: NMP Matki Odkupiciela, 11 października;
św. Jana Bożego, 8 marca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 8, 9, 10 października

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2011 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: –

PLEBANIA: wybudowana w 1992 r. murowana, centralne ogrzewanie – gazowe, kanalizacja, Są w niej mieszkania księży oraz pomieszczenie do celów społeczno-duszpasterskich.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Konwencie Ojców Bonifratrów, ul. Kosynierów Gdyńskich 61a
Kaplica pw. św. Rafała Archanioła w Szpitalu Zakonu Bonifratrów im. św. Jana Bożego,
ul. Kosynierów Gdyńskich 61
Kaplica w Domu Sióstr św. Karola Boromeusza, ul. Jutrzenki 7

FORMY DUSZPASTERSTWA: Apostolstwo Modlitwy Różańcowej, Bractwo Wynagradzające w
Łączności z MB Bolesną – Matką Odkupiciela (w każdy ostatni piątek miesiąca od
kwietnia do października nabożeństwo w godz. 19.00-24.00), oaza dziecięca i
młodzieżowa, kręgi rodzin, ministranci, neokatechumenat

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Władysław Łojan 1988–2018
ks. Jarosław Nowak 2018-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Adam Bajer, wyśw. 1991; ks. Paweł Sobstel, wyśw. 2001; ks. Paweł Dudek, wyśw. 2010

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1998–2006, małżeństw 1998–2006,
zmarłych 1998–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:  ks. kan. Jarosław Nowak,  mian. 1 VII 2018 tel. 42 646-01-30
Wikariusze: ks. Piotr Borowiec, mian. 28 VIII 2018 tel. 42 645-87-45
ks. Łukasz Szmit, mian. 27 VIII 2016 tel. 600 058 309

Rezydent: ks. prał. Władysław Łojan

czynna pn-pt: 8:00-9:00 i 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.