Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim
Proboszcz: ks. kan. Zygmunt Nitecki
Wikariusz: ks. Włodzimierz Moraczewski, ks. Mariusz Turczyński
Telefon: 44 724-13-93

Adres: ul. Słowackiego 13/19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
E-mail: nmp@nmp.tm.pl

http://www.nmp.tm.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 31 I 1960 r. (bp Michał Klepacz)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół budowany w latach 1981–1987. Styl współczesny wg projektu arch. L. Tarasz-kiewicza z Gdańska. 28 IX 1982 r. bp Władysław Ziółek poświę¬cił dolny kościół; 15 V 1983 r. bp Józef Rozwadowski poświęcił górny kościół. 7 X 1983 r. bp Józef Rozwadowski ustanowił tytuł kościoła i parafii NMP Królowej Polski. Konsekro¬wany 31 V 1987 r. przez bpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarze granitowo-marmurowe w dolnym i górnym kościele, organy, 4 dzwony, ławki w dolnym i górnym kościele; witraże wokół prezbiterium górnego kościoła; Droga Krzyżowa, instalacje nagłaśniające w górnym i dolnym kościele

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Agatowa, Ametystowa, św. Antoniego – nr 101 do końca, Batorego, Bema – 41 do końca, Benniego, Bezdomna, Bluszczowa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Botaniczna, Bracka, Brylantowa, Brzozowa, Chodkiewicza, Ciepła, Czarnieckiego, Dąbrowska, Diamentowa, Gajowa, Graniczna, Grunwaldzka – 5 i 10/12 do końca, Hetmańska, Husarska, Irysowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jerozolimska – 7 i 12 do końca, Jeżynowa, Joselewicza, Kaktusowa, Kalinowa, Kanonierów, Kmicica, Konwaliowa, Koralowa, pl. Kościuszki – 1, 2/7, 9 do końca, Krokusowa, Krzyżowa – 12/14 i 11 do końca, Langego, Lawendowa, Legionów – 40 i 41 do końca, Lewa, Liliowa, 11 Listopada, Łąkowa, Malinowa, Mała, Maya, Nefrytowa, Ogrodowa, Opalowa, Perłowa, Piekarska, Piłsudskiego – nr nieparz., Podleśna, Polna – nr nieparz., Południowa, Pomorska, Poziomkowa, Prawa, Przejazd Dąbrowski, Przyrodnicza, Pusta, Rodego, Rolna, Różana, Rubinowa, Rumiankowa, Rycerska, Sasankowa, Skrzetuskiego, Słoneczna, Słowackiego, Smugowa, Sobieskiego, Sterlinga, Stokrotki, Stolarska, Synów Pułku, Szafirowa, Szarotki, Szkolna, Szmaragdowa, Tulipanowa, Turkusowa, Ułańska, Wierzbowa, Wodna, Wołodyjowskiego, Wschodnia, Zagłoby, Zamenhofa, Zgorzelicka – 28 i 37 do końca, Zielona, Żółkiewskiego, Żwirki i Wigury – bez nr 4

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Dąbrowa – 3 km, Józefów – 3, Kolonia Zawada – 4, Nagórzyce – 4, Wiaderno – 5, Wiaderno Parcela – 4,5, Wola Wiaderno – 4

Dni powszednie

06:30, 07:00, 18:00

Soboty

06:30, 07:00, 18:00

Niedziele i święta

06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 12 000

ODPUST: NMP Królowej Polski, 3 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: w II niedzielę Adwentu

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: komunalny nie administrowany przez parafię

PLEBANIA: zbudowana w 1957 r., drewniana; w 1987 r. dobudowana z cegły, parterowa, centralne ogrzewanie miejskie, kanalizacja

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Szpitalu Rejonowym, Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II 35
Kaplica w Domu Pomocy Społecznej, Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II

FORMY DUSZPASTERSTWA: Zespół Nadzwyczajnych Szafarzy do udzielania Komunii św., Żywa Róża, Rodzina Franciszkańska, Neokatechumenat, Akcja Katolicka, Zespół Katechetyczny, Służba Liturgiczna, schola dziecięca, asysta

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Bronisław Wesołowski 1960–1975
ks. Ryszard Salski 1975–2001
ks. Andrzej Głowa 2001–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Edward Wieczorek, wyśw. 1971
ks. Grzegorz Aleksandrowicz, wyśw. 1973
ks. Jan Pawlak, wyśw. 1974
ks. Bogumił Bylinka, wyśw. 1981
ks. Czesław Zbiciak, wyśw. 1982

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
br. Grzegorz Rudziński OMFConv., wyśw. 1985
ks. Radosław Długi OMFConv., wyśw. 2000

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Katarzyna Dzierżanowska, 1992, szarytka
s. Elżbieta Jakubowska, 1955, bernardynka klauzurowa

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1960–2006, małżeństw 1960–2006,
zmarłych 1960–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Zygmunt Nitecki, mian. 1 VII 2014 tel. 044 724-30-94
Wikariusze: ks. Włodzimierz Moraczewski, mian. 31 VIII 2013 tel. 794-598-541
ks. Mariusz Turczyński, mian. 30 VIII 2017 tel. 44 724-14-01

Rezydent: ks. Andrzej Głowa tel. 601-914-724

czynna pn-pt 9:30-11:00 16:00-17:30

sb 9:30-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.