Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ozorkowie
Proboszcz: ks. Zenon Piechota
Wikariusz: o. Marcin Droś ofm conv. ks. Kamil Kacprzykowski
Telefon: 42 718-56-97

Adres: Adamówek 4/6, 95-035 Ozorków
http://archidiecezja.lodz.pl/~ozorkow
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1 VIII 1992 r. (abp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 4 V 1995 r. wg projektu architektów Mirosława Rybaka, Marka Grymina. Zakończenie budowy 23 XI 2003 r. Poświęcenie murów przez abpa Władysława Ziółka 23 XI 2003 r.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz, chrzcielnica, Droga Krzyżowa, organy elektroniczne, dzwon, ambona, witraże, ławki, konfesjonały, posadzka

Ulice należące do Parafii

Adamówek, Akacjowa, Armii Krajowej, Bema, Karmelowa, Kochanowskiego, Konarskiego, Konstytucji 3 Maja – nr parz., Kołłątaja, Kupiecka, Lipowa, Lotnicza, Mielczarskiego, Miła, Małachowskiego, Nastrojowa, Nowe Miasto, Nowy Rynek, Piłsudskiego, Południowa, Radosna, Sikorskiego, Spacerowa, Spokojna, Sporna, Staszica, Sucharskiego, Tkacka, Obrońców Westerplatte, Oliwkowa, Włókiennicza, Wodna, Wspólna, Zachodnia, Zbożowa, Zgodna, Źródlana

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Konstantki – 2 km

Dni powszednie

07:00, 17:30, 18:00

Soboty

07:00, 17:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 10 000

ODPUST: NMP Królowej Polski, 3 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 1, 2, 3 maja

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2013 r. (bp Ireneusz Pękalski )

PLEBANIA: wybudowana w 1998 r., murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola, asysta, Klub AA

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Józef Piaskowski 1992–2012

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Dariusz Graczyk, wyśw. 1994
ks. Michał Pietrasik, wyśw. 2002

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Tomasz Kowalski OFMConv., wyśw. 1996

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1992–2016, małżeństw 1992–2016,
zmarłych 1992–2016

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Zenon Piechota, mian. 01 III 2012, tel. 042 718-56-97
Wikariusze: o. Marcin Droś ofm conv., mian. 28 VIII 2018
ks. Kamil Kacprzykowski, mian. 30 VIII 2019, tel. 42 718-78-62

czynna pn-pt 16:00-17:30

sb 16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.