Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach
Proboszcz: ks. kan. Marek Balcerak
Wikariusz: ks. Adrian Matuszewski
Telefon: 607 706 656

Adres: kard. S. Wyszyńskiego 1 (parafia) ul. T. Kościuszki 47 (plebania) , 95-060 Brzeziny
http://www.czestochowskabrzeziny.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Ulice należące do Parafii

Granice nowej parafii stanowią: od strony północnej południowa granica par. Wszystkich Świętych w Kołacinku; od strony wschodniej zachodnia granica parafii Wniebowzięcia NMP w Rogowie; od strony południowej miejscowości: Helenówek, Bronowice, Sadowa i Przecław, ul. Składowa (strona północna) od granicy wsi Kędziorki do ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbrowskiego (strona wschodnia) od ul. Składowej do ul. Sienkiewicza, ul Sienkiewicza (strona północna) od ul. Dąbrowskiego do ul. Modrzewskiego; od strony zachodniej ul. Modrzewskiego (obie strony) od ul. Sienkiewicza do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego (strona wschodnia) od ul. Modrzewskiego do granic miasta, trasa nr 704 (obie strony) od granicy miasta do granicy z parafią Wszystkich Świętych w Kołacinku.

Dni powszednie

07:00, 07:30, 18:00

Soboty

07:00, 07:30, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 09:30, 11:00, 12:15, 17:00

Abp Władysław Ziółek erygował 26 czerwca 2010 nową parafię Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach. Jej proboszczem jest od 1 lipca 2010 ks. Marek Balcerak.

Nowa parafia powstaje w granicach dotychczasowego ośrodka duszpasterskiego pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej (erygowanego dekretem z dnia 19 listopada 2008 roku). Granice nowej parafii stanowią: od strony północnej południowa granica par. Wszystkich Świętych w Kołacinku; od strony wschodniej zachodnia granica parafii Wniebowzięcia NMP w Rogowie; od strony południowej miejscowości: Helenówek, Bronowice, Sadowa i Przecław, ul. Składowa (strona północna) od granicy wsi Kędziorki do ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbrowskiego (strona wschodnia) od ul. Składowej do ul. Sienkiewicza, ul Sienkiewicza (strona północna) od ul. Dąbrowskiego do ul. Modrzewskiego; od strony zachodniej ul. Modrzewskiego (obie strony) od ul. Sienkiewicza do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego (strona wschodnia) od ul. Modrzewskiego do granic miasta, trasa nr 704 (obie strony) od granicy miasta do granicy z parafią Wszystkich Świętych w Kołacinku.
Do czasu wybudowania kościoła wierni będą korzystać z tymczasowej kaplicy. Nowa parafia należy do dekanatu brzezińskiego. Dekret wchodzi w życie z dniem 1 lipca.

Proboszcz: ks. kan. Marek Balcerak, mian. 1 VIII 2010 tel. 607 706 656
Wikariusz: ks. Adrian Matuszewski, mian. 30 VIII 2019

czynna pn-pt 16:00-17:00