Parafia Najświętszego Zbawiciela w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Grzegorz Klimkiewicz
Wikariusz: ks. Tomasz Antczak, ks. Rafał Dąbrowski, ks. Waldemar Bena
Telefon: 42 651-41-10
Fax: 42 651-40-44

Adres: Włókniarzy 187, 91-089 Łódź
E-mail: lodz-zbawiciela@archidiecezja.lodz.pl

http://www.parafiazbawiciela.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 17 IX 1932 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1931–1932 z drewnianych bali modrzewiowych, oszalowany na zewnątrz deskami sosnowymi. Trzy nawy, drewniana konstrukcja spoczywa na podmu¬rowaniu, które sprawia, że do kościoła wchodzi się po kilku stopniach. Za prezbiterium jest dobudowana nieco później zakrystia oraz inne pomieszczenia. Na froncie kościoła nad kruchtą dobudowana już po wojnie kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Cały kościół został zabezpieczony sadolinem, a dach pokryty blachą trapezową. Poświęcony 25 IX 1932 r. przez bpa Wincentego Tymienieckiego.

Wyposażenie kościoła:
5 ołtarzy, organy, dzwony, Droga Krzyżowa, ławki, 4 konfesjonały, ambona

Ulice należące do Parafii

Augustyniaka, Bardowskiego, Bobowa, Borowa, Ciepła, Daniłowskiego, Długosza, Drewnowska – nr 130 do końca str. parz., Floriańska, Gazowa, Górna, Grochowa, Grzybowa, Jarzynowa, Jęczmienna, Kasprzaka – 1–59 i 2–64a, Konstantynowska – 1–71 i 2–56/60, Krakowska – 2–16, Krańcowa – 1–13, Lorentza, Odolanowska – 1–5 oraz nr parz. 2, 4, A, B, C, Okrzei, Orzechowa, Ossowskiego, Owsiana, Perla, Perłowa, Pietrusińskiego, Pszenna, Rychlińskiego, Saperów, Siewna, Solec, Srebrzyńska, al. Unii – 16–20, Wapienna, Waryńskiego, Wilsona, al. Włókniarzy – 185–187 i 178–198, Zana, Zdrowie, Zimna

Dni powszednie

07:00, 08:00, 17:00, 18:00

Soboty

07:00, 08:00, 17:00, 18:00

Niedziele i święta

06:40 - Godzinki o niepokalanym Poczęciu N.M.P., 07:00, 08:20 - Wypominki - modlitwa za zmarłych, 08:30, 10:00 (młodzież), 11:30 (dzieci), 12:00 ( na cmentarzu "Mania" ul. Solec 11),13:00 (Msza Święta z udziałem chóru), 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 16 500

ODPUST: dedykacja bazyliki Najświętszego Zbawiciela, obchodzony w niedzielę po 9 listopada

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem – piątek, sobota i niedziela po 9 listopada

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (abp Władysław Ziółek)
CMENTARZ GRZEBALNY: św. Antoniego, ul. Solec 11

PLEBANIA: zbudowana w 1934 r., jednopiętrowa, murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja. Dom parafialny z salą i garażami wybudowany w 1993 r.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica na cmentarzu św. Antoniego, ul. Solec 11

FORMY DUSZPASTERSTWA: Wspólnota Odnowy Życia w Duchu Świętym „Zawierzenie”, Żywa Róża, III Zakon św. Franciszka, Rycerstwo Niepokalanej, Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej, Schola „Promyczki Maryi”, Ministranci.

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Stanisław Wilk 1932–1941
† ks. Franciszek Jeliński 1945–1966
† ks. Edwin Grochowski 1966–1988
ks. Bolesław Kowalczyk 1988-2007
ks. Grzegorz Klimkiewicz 2007

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Leopold Beniuszko, wyśw. 1950
ks. Mirosław Strożka, wyśw. 1965
ks. Marian Bańbuła, wyśw. 1977
ks. Sławomir Sosnowski, wyśw. 1984
ks. Andrzej Pawlak, wyśw. 1986
ks. Robert Arndt, wyśw. 1989

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jacek Adler SDB, wyśw. 1992
o. Adam Lubiatowski OFM, wyśw. 2005

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Lidia M. Łodaj, 2003, wizytka
s. Halina Wrońska, 1968, salezjanka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1932–1940, 1945–2006, małżeństw 1932–1940, 1945–2006, zmarłych 1932–1940, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Grzegorz Klimkiewicz, mian. 5 VII 2007 tel. 42 650-01-34
Wikariusze: ks. Rafał Dąbrowski, mian 27 VIII 2016 tel. 42 612-25-36
ks. Tomasz Antczak, mian. 28 VIII 2002 tel. 42 612-24-42
ks. Waldemar Bena, mian. 1 II 2020 tel. 42 650-01-57

czynna pn-pt 10:00-11:00 15:30-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.