Parafia Matki Bożej Królowej w Sokolnikach Lesie
Proboszcz: ks. Piotr May-Majewski
Wikariusz:
Telefon: 42 710-15-54 i kom. 607602705

Adres: Kościuszki 1, 95-039 Sokolniki Las
E-mail: piotrmm@archidiecezja.lodz.pl

http://www.parafiasokolniki.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia
Intencje

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1 VII 1998 r. (abp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół wybudowano w latach 1982–1984 wg projektu arch. Mirosława Rybaka. Do 1 VII 1998 r. była to kaplica filialna parafii Modlna. Konsekrowany 19 X 2003 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Granitowy ołtarz główny, ołtarz boczny, organy elektroniczne CONTENT, Droga Krzyżowa, witraże, granitowa ambonka i chrzcielnica, 2 dzwony

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Adolfów – 1 km, Sokolniki Las, wieś kościelna, Dębniak – 2 km, Emilia – 3 km, Jasionka – 4km, Kania Góra – 5 km, Katarzynów – 6 km

Dni powszednie

17:00

Soboty

17:00

Niedziele i święta

08:30, 10:30, 12:00, 17:00

Adres internetowy strony parafialnej: parafiasokolniki.pl  – strona jest aktualizowana na bieżąco. Publikowane są na niej ogłoszenia parafialne i intencje Mszalne.

Najważniejsze informacje o parafii:

EUCHARYSTIA

Niedziela: 8.30, 10.30, 12.00 (msza św. dla dzieci) i 17.00. Dni powszednie: 17.00

Odpust Najświętszej Maryi Panny Królowej: 22 sierpnia (obchodzony w przedostatnią niedzielę sierpnia).

Dożynki Parafialne w ostatnią niedzielę sierpnia.

NABOŻEŃSTWA

Nabożeństwa majowe: 17.30 , ( w niedziele o 16.15)

Nabożeństwa czerwcowe: 17.30 , ( w niedziele o 16.15)

Nabożeństwa październikowe: 17.30 , ( w niedziele o 16.15)

Droga Krzyżowa: piątki Wielkiego Postu, 17:00 i 19.00

Gorzkie Żale: niedziele Wielkiego Postu, 16:15

SAKRAMENT POKUTY – Spowiedź

W niedziele  podczas Mszy dopołudniowych o 8.30,  10.30 i 12.00. Na Mszy wieczornej o 17.00 nie ma możliwości spowiedzi ale jest to możliwe 15 minut przed Eucharystią od 16.45 – 17.00. W dni powszednie spowiedź od 16.45 do 17.00. Podczas Eucharystii w dni powszednie nie ma możliwości spowiedzi. Zawsze istnieje możliwość umówienia się telefonicznie: 607 602 705.

W pierwsze piątki miesiąca od 16.00 do 17.00.

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna w dni powszednie po ostatniej Mszy wieczornej ok. 18.00 ( zwykle jest to po Mszy o 17.00, ale bywają dni, kiedy jest jeszcze jedna Msza o 17.30 – można to sprawdzić na stronie internetowej – Ogłoszenia; w maju, czerwcu i październiku jest jeszcze po mszy o 17.00 nabożeństwo) oraz w niedzielę po każdej Mszy świętej. Zawsze można umówić się telefonicznie: 607 602 705.

Adres internetowy strony parafialnej: parafiasokolniki.pl

czynna pn-pt 17:30-18:00 i po Mszy św.

Adres internetowy strony parafialnej: parafiasokolniki.pl

Adres internetowy strony parafialnej: parafiasokolniki.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.