Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Nowych Chrustach
Proboszcz: ks. kan. Eugeniusz Kacperski
Wikariusz:
Telefon: 44 714-83-43

Adres: Główna 70 , 97-221 Nowe Chrusty (pow. tomaszowski)
http://www.parafiachrusty.org/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 30 VIII 1992 r. (abp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół wybudowany w latach 1993–1998 wg projektu arch. Aleksego Dworczaka. Konsekrowany 24 IX 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła: Ołtarz główny ku czci NMP Różańcowej, marmurowy w kształcie kielicha, projekt i wykonanie Marek Kurc, ołtarze boczne Miłosierdzia Bożego, Świętej Rodziny, organy elektroniczne, witraże.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Będzelin – 0,5 km, Mikołajów – 2, Nowe Chrusty, wieś kościelna – 0,5, Pogorzałe Ługi – 1

Dni powszednie

16:00, 17:00

Soboty

16:00, 17:00

Niedziele i święta

09:30, 11:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1200
ODPUST: MB Różańcowej, obchodzony w niedzielę po 7 października
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: –
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: 0,5–0,52 ha (w sąsiedztwie placu kościelnego)
PLEBANIA: wybudowana w 1997 r., kanalizacja, centralne ogrzewanie olejowe
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Różaniec Rodzin, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Kościół Domowy, Rada Parafialna, ministranci, asysta
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Eugeniusz Kacperski 1992–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Gabriel Kołodziej, wyśw. 1998
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1992–2006, małżeństw 1992–2006,
zmarłych 1992–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Eugeniusz Kacperski, mian. 30 VIII 1992 tel. 44 714-83-43

 

czynna przed i po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.