Parafia Chrystusa Odkupiciela w Łodzi
Proboszcz: ks. Jerzy Wójcik
Wikariusz: ks. Paweł Markowski, ks.Krzysztof Młotkiewicz, ks. Andrzej Łamasz
Telefon: 42 651-33-12

Adres: Żubardzka 28, 91-022 Łódź
http://www.lodzodkupiciela.parafialnastrona.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 26 III 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kaplicy oraz kościoła i jego architektura:
W kwietniu 1998 r. na istniejących fundamentach domu parafialnego rozpoczęto budowę dużej kaplicy. Budowa zakończona w maju 1999 r. Kaplica poświęcona 8 IX 1999 r. przez abpa Władysława Ziółka. W podpiwniczeniu kaplicy znajdują się salki katechetyczne, kotłownia, pomieszczenia socjalne i magazyny, sanitariaty, kancelaria z poczekalnią. Kaplica może pomieścić ok. 500 osób. Zakrystia w nowej plebanii.
Kościół w budowie, rozpoczęcie budowy 4 X 2002 r. na planie krzyża łacińskiego, dwie boczne nawy oraz dwie kaplice o wysokości 8,5 m. Nawa środkowa wraz z prezbiterium 12 m wysokości. Wnętrze ozdobią detale architektoniczne w formie wsporników – żeber stropowych. Autorem projektu jest arch. Aleksy Dworczak.

Wyposażenie kaplicy:
Ołtarz główny, stacje Drogi Krzyżowej, organy elektronowe, ławki, nagłośnienie, dzwony jubileuszowe

Ulice należące do Parafii

Brukowa do Pojezierskiej, Gorzowska, Grudziądzka, Helska, Inowrocławska, Limanowskiego – nr 168–218 i 189–225, Narodowa, Pola Wincentego, Pułaskiego, Turoszowska, Uniejowska, Wielkopolska, Woronicza, Zbąszyńska, Żubardzka

Dni powszednie

07:00, 17:00, 18:00

Soboty

07:00, 17:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 12 500

ODPUST: Chrystusa Odkupiciela, VII Niedziela Wielkanocna (po Wniebowstąpieniu Pańskim)

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem – czwartek, piątek i sobota

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Adam Lepa)

PLEBANIA: Wybudowana w latach 1993–1999, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Grupa Modlitewna Miłosierdzia Bożego, Zespół Muzyczny Młodzieżowy i Dziecięcy (schola), Zespół Charytatywny, Krąg Bibliny, Oaza Dzieci Bożych, Legion Małych Dusz, ministranci, asysta, chór parafialny i męski, Apostolstwo Dobrej Śmierci, redakcja „Żubardzkich Wieści”.

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Krzysztof Kołodziejczyk 1989–1997
ks. Józef Wagner 1997–2010
ks. Jerzy Wójcik 2010-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Andrzej Sobstel, wyśw. 1992
ks. Jarosław Sztybel, wyśw. 1997 (Floryda)

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Krzysztof Rodak paulin, wyśw. 1995

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Monika Ferenc, 1985, siostry Narodzenia NMP
s. Katarzyna Trębacz, 1996, służebniczka NMP NP

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1988–2006, małżeństw 1988–2006,
zmarłych 1988–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Jerzy Wójcik, mian. 20 III 2010, tel. 42 612-22-73
Wikariusze: ks. Paweł Markowski, mian. 27 VIII 2005, tel. 42 612-22-71
ks. Krzysztof Młotkiewicz, mian. 30 VIII 2019, tel. 42 612-22-72
ks. Andrzej Łamasz mian. 29 VIII 2020

czynna pn-czw 16:00-17:00

pt 10:00-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.