Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 416
Konferencja naukowa „Państwo i Kościół – współpraca czy separacja”
Udostępnij

Już po raz drugi w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń – Seminarium 35+. W tym roku tematem przewodnim były relacje pomiędzy Państwem, a Kościołem stąd temat konferencji: „Państwo i Kościół – współpraca czy separacja”. W swoich wystąpieniach prelegenci, którzy przybyli z różnych polskich ośrodków naukowych, wskazywali na możliwości, szanse i zagrożenia jakie są i mogą być we wzajemnych relacjach pomiędzy Państwem, a Kościołem.

Słowo wprowadzenia Rektora Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń ks. prof. Sławomira Szczyrby

Słowo ks. abp. Grzegorza Rysia Metropolity Łódzkiego

Słowo prof. dr hab. Wojciecha Brzozowskiego, z-cy Rzecznika Praw Obywatelskich

Ks. prof. dr hab. Andrzej Draguła – Uniwersytet Szczeciński, "O interdyscyplinarny status teologii. Z doświadczeń własnych (i nie tylko)".

Prof. dr hab. Sławomir Sowiński – Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego, „Publiczny status Kościoła. Szanse i wyzwania”.

Dr Adam Bartczak – Uniwersytet Łódzki, „Aksjologiczne czy teleologiczne podstawy relacji prawych państwo – Kościół w III Rzeczpospolitej Polskiej?”

Prof. dr hab.  Paweł  Borecki  –  Uniwersytet  Warszawski "Dylematy  współdziałania państwa  oraz  kościołów  i  innych  związków wyznaniowych".

Prof. dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski – Uniwersytet Łódzki, Europejskie Centrum Badań Ustrojowych WPiA UŁ, „Dobre prawo nie wystarczy. Rola kultury politycznej w kształtowaniu relacji Kościół – państwo”.

Dr Jakub Stępień – Uniwersytet Łódzki – „Współpraca w systemie separacji - rozważania dotyczące współczesnego kształtu relacji pomiędzy państwem i Kościołem katolickim w III Rzeczypospolitej Polskiej".

Ds. dr Robert Wawer SJ – Akademia Katolicka Collegium Bobolanum w Warszawie, „Struktury grzechu w relacjach państwo-Kościół”.

Dyskusja


Zobacz także:

Udostępnij
Galeria zdjęć