Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 442
Łódzcy wierni Kościoła Greckokatolickiego przeżywają Boże Narodzenie

Dziś, dokładnie 13 dni po obchodach Bożego Narodzenia w Kościele łacińskim - wierni Cerkwi Greckokatolickiej przeżywają Święta Narodzenia Pańskiego. Wierni łódzkiej parafii greckokatolickiego – w tym roku wyjątkowo – swoje świętowanie rozpoczęli od Boskiej Liturgii celebrowanej w sam dzień Narodzenia Pańskiego (7 stycznia).

- W tym roku, w Święta Bożego Narodzenia w naszej parafii przeżywać będziemy dwie Liturgie. – tłumaczy ks. Wasilij Berkyta – proboszcz łódzkiej parafii greckokatolickiej. - Pierwsza sprawowana była o godz. 9:00 w kaplicy dolnego kościoła oo. Pasjonistów na os. Teofilów, a druga o godz. 12:00 będzie sprawowana w kaplicy parafii oo. Jezuitów w Łodzi przy ul. Sienkiewicza. – dodaje duchowny.

Święta w Kościołach Wschodnich poprzedzał post, bardzo ściśle przestrzegany, zwłaszcza przez ostatnie dni przed świętami i w samą wigilią. Podobnie jak w Kościele Łacińskim -  wierni Kościołów Wschodnich w dzień poprzedzający Boże Narodzenie zasiedli przy stołach wigilijnych – wcześniej przez cały dzień poszcząc i podzieli się prosforą składając sobie życzenia.

W liturgii greckokatolickiej najczęściej uczestniczą mieszkańcy Ukrainy oraz Białorusi przyjeżdżający do Łodzi na studia oraz do pracy, którzy gromadzą się na wspólną modlitwę w swoim języku, gdyż liturgia celebrowana jest w języku ukraińskim.

Grekokatolicy obchodzą Boże Narodzenie przez trzy dni. 7 stycznia – Boże Narodzenie, 8 stycznia – uroczystość ku czci Bogarodzicy Maryi, a w trzecim ostatnim dniu – 9 stycznia – wspomina się św. Szczepana – pierwszego męczennika.

Grekokatolicy z Łodzi i okręgu łódzkiego gromadzą się na wspólną modlitwę w – kaplicy św. Krzysztofa przy parafii oo. Jezuitów Łodzi (ul. Sienkiewicza 60) – gdzie w każdą niedzielę o godz. 12:00 jest nabożeństwo sprawowane. Natomiast o godz. 9:00 liturgia niedzielna jest sprawowana w dolnym kościele parafii oo. Pasjonistów (al. Pasjonistów 23).

Kościół Greckokatolicki w Polsce podzielony jest na 3 diecezje wchodzące w skład metropolii przemysko-warszawskiej. Podział wygląda następująco: archieparchia przemysko-warszawska z arcybiskupem Eugeniuszem Popowiczem, eparchia wrocławsko – koszalińską z biskupem Włodzimierzem Juszczakiem oraz eparchia olsztyńsko-gdańska z biskupem Arkadiuszem Trochanowskim. Diecezje podzielone są na dekanaty. Łódź, należy do earchiparchi przemysko-warszawskiej, która swoim terytorium obejmuje łacińskie  metropolie: przemyską, krakowską, lubelską, łódzką, warszawską (oprócz diecezji płockiej) oraz diecezję radomską (wchodzącą w skład metropolii częstochowskiej).