Autor: Archidiecezja Łódzka
Wyświetleń: 1233
Pierwsi Absolwenci Szkoły Katechistów Archidiecezji Łódzkiej

„Dziękuję za otwartość wobec Ducha Świętego, który wskazuje Wam miejsce posługi w Kościele, i do niej Was wyposaża”- napisał Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w swoim liście skierowanym do pierwszych Absolwentów Szkoły Katechistów Archidiecezji Łódzkiej.

W Archikatedrze Łódzkiej 14 czerwca była sparowana Eucharystia na zakończenie nauczania w Szkole Katechistów.  Szkoła ta jest owocem trwającego od roku IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Ten trzy semestralny kurs teologii praktycznej ma pomóc wybranym ludziom świeckim - liderom grup parafialnych - jeszcze mocniej i bardziej kompetentnie zaangażować się w działalność w parafii.

Na początku Mszy Św. ks. Zbigniew Tracz- kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej odczytał list jaki do Absolwentów skierował Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

W liście tym Metropolita Łódzki wyraził wdzięczność wszystkim, którzy podjęli wyzwanie stworzenia pierwszego grona uczniów tej Szkoły. „Dziękuję za otwartość wobec Ducha Świętego, który wskazuje Wam miejsce posługi w Kościele, i do niej Was wyposaża. Dziękuję za męstwo (ono też jest - jak wiecie - darem Ducha) - by to miejsce i związaną z nim odpowiedzialność podjąć”- pisał Abp Ryś.

Ksiądz Arcybiskup pisał także, że wejście w kościół Łódzki wiele znaczy i wyznacza. „ Oto pojawia się piękne i liczne grono ludzi, których PASJĄ jest towarzyszenie innym na drogach ku dojrzałej wierze. Dzięki Wam, przygotowanie kandydatów przede wszystkim do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej może nabrać zupełnie innego - konkretnego kształtu”- zaznaczył Pasterz.

ZOBACZ TAKŻE: "Drodzy Absolwenci Szkoły Katechistów - jej PIERWSI Absolwenci!" | List Abp. Rysia

Ks. Wojciech Błaszczyk skierował do wiernych słowo w którym zwrócił uwagę, że Jezus uczy postawy, aby nie bać się pójść za ludźmi do ich życia. „Ewangelia zaprasza nas dziś do tego, abyśmy nie ustawali w dawaniu dobra. Jezus mówi nam, że mamy dobrem odpowiadać na zło, nawet jeśli przyjmujemy być razy musimy być wierni temu dobru do którego się zobowiązaliśmy”- podkreślał duchowny.

„Wszystko co nas spotyka w naszym życiu nawet te trudne rzeczy mogą być wymówką, aby wejść w relację. Nie wiemy co może wyniknąć z tej relacji. Może zostaniemy odrzuceni, a może zaświadczymy miłością na jakieś wzgardzenie i to już będzie Ewangelia”- dodał ks. Błaszczyk.

Po błogosławieństwie Absolwenci otrzymali misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w parafiach Archidiecezji Łódzkiej.

Galeria zdjęć